جاویدان (Immortelle)

French

Immortelle

Si perdue dans le ciel
Ne me restait qu'une aile
Tu serais celle-là

Si traînant dans mes ruines
Ne brillait rien qu'un fil
Tu serais celui-là

Si oubliée des dieux
J'échouais vers une île
Tu serais celle-là

Si même l'inutile
Restait le seuil fragile
Je franchirais le pas

Immortelle, immortelle
J'ai le sentiment d'être celle
Qui survivra à tout ce mal
Je meurs de toi

Immortelle, immortelle
J'ai décroché un bout de ciel
Il n'abritait plus l'Eternel
Je meurs de toi

Si les mots sont des traces
Je marquerai ma peau
De ce qu'on ne dit pas

Pour que rien ne t'efface
Je garderai le mal
S'il ne reste que ça

On aura beau me dire
Que rien ne valait rien
Tout ce rien est à moi

A quoi peut me servir
De trouver le destin
S'il ne mène pas à toi ?

Immortelle, immortelle
J'ai le sentiment d'être celle
Qui survivra à tout ce mal
Je meurs de toi

Immortelle, immortelle
J'ai déchiré un bout de ciel
Il n'abritait plus l'Eternel
Je meurs de toi

Je meurs de toi...

Immortelle, immortelle
J'ai le sentiment d'être celle
Qui survivra à tout ce mal
Je meurs de toi

Immortelle, immortelle
J'ai décroché un bout de ciel
Il n'abritait plus l'Eternel
Je meurs de toi

Submitted by Aurora_Borealis on Thu, 10/03/2011 - 14:53
Last edited by Sciera on Sat, 22/02/2014 - 21:14
Submitter's comments:

Translation to English please and thank you!

See video
Try to align
Persian translation

جاویدان

اگر در آسمان گم شوم
با تنها یک بال برای پرواز
آن بال تو هستی

اگر از زیر آواری بیرون بخزم
و نوری کم سو راهنمایم باشد
آن نور تو هستی

اگر خدایان ترکم گویند
و در جزیره ای رها شوم
تو آن جزیره هستی

اگر تنها قدم شکننده
در راه، ناامیدانه بود
من آن قدم را بر میداشتم

جاویدان،جاویدان
همیشه احساس می کنم کسی خواهم بود
کسی که از تمامی این دردها زنده خواهد ماند
برایت خواهم مرد

جاویدان،جاویدان
من بخشی از آسمان را پاره کردم
که جاودانگی را مهر تایید نزد
برایت خواهم مرد

اگر کلمات آثار خود را از دست دهند
من پوستم را خالکوبی می کنم
با کلماتی که نگفته ایم

هیچ چیز تورا محو نخواهد کرد
محافظت می کنم(تو را) در مقابل دردها
حتی اگر که تمام آن(دردها) باقی بماند

مردم با کلمات زیبایی خواهند گفت
که هیچ چیز ارزش هر چیزیست
هنوز این هیچ چیز همه برای من است

چه خوبی ای برای من دارد
که سرنوشتم را پیدا کنم
اگر آن به سوی تو هدایت نکند؟

جاویدان،جاویدان
همیشه احساس می کنم کسی خواهم بود
کسی که از تمامی این دردها زنده خواهد ماند
برایت خواهم مرد

جاویدان،جاویدان
من بخشی از آسمان را پاره کردم
که جاودانگی را مهر تایید نزد
برایت خواهم مرد

برایت خواهم مرد...

جاویدان،جاویدان
همیشه احساس می کنم کسی خواهم بود
کسی که از تمامی این دردها زنده خواهد ماند
برایت خواهم مرد

جاویدان،جاویدان
من بخشی از آسمان را پاره کردم
که جاودانگی را مهر تایید نزد
برایت خواهم مرد

Submitted by masih on Sun, 07/08/2011 - 18:15
Author's comments:

please add a alternative translation

thanked 6 times
Guests thanked 6 times
Please help to translate "Immortelle"
UserPosted ago
mahsa4 years 16 weeks
5
Comments