Impossible

English

Impossible

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

And you were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did

And now when all is done
There is nothing to say
You have gone and so effortlessly
You have won
You can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Falling out of love is hard
Falling for betrayal is worse
Broken trust and broken hearts
I know, I know...
Thinking all you need is there
Building faith on love and words
Empty promises will wear
I know, I know...

And now when all is gone
There is nothing to say

And if you're done with embarrassing me
On your own you can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
Aaaawwwwwaaww what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Submitted by summer love on Tue, 29/01/2013 - 12:53
Last edited by lt on Thu, 25/06/2015 - 13:16
See video
Try to align
Catalan

Impossible

Recordo, ja fa anys
Que algú em va dir que havia de
Vigilar amb les coses de l'amor
Ho vaig fer

I vas ser forta, però jo no
La meva il·lusió, el meu error
Vaig ser despistat, vaig oblidar
Ho vaig fer

I ara que tot s'ha acabat
No hi ha res a dir
Te'n vas anar i sense cap mena d'esforç
Has guanyat
Endavant, pots anar a explicar-els-ho

Digue'ls tot el que sé ara
Crida'ls-ho des del terrat
Escriu-ho a l'horitzont
Tot el que teníem se n'ha anat

Digue'ls que vaig ser feliç
I que el meu cor està trencat
Totes les cicatrius estan obertes
Digue'ls que el que esperava era
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Desenamorar-se és difícil
Caure en una traïció és pitjor
Confiança trencada i cors trencats
Ho sé, ho sé,...
Pensant que tot el que et calia era allà
Construint fe en l'amor i les paraules
Promeses buides es perdran
Ho sé, ho sé

I ara que tot s'ha acabat
No hi ha res a dir

I si ja ha acabat d'avergonyir-me
Pots anar a explicar-els-ho

Digue'ls tot el que sé ara
Crida'ls-ho des del terrat
Escriu-ho a l'horitzont
Tot el que teníem se n'ha anat

Digue'ls que vaig ser feliç
I que el meu cor està trencat
Totes les cicatrius estan obertes
Digue'ls que el que esperava era
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Recordo, ja fa anys
Que algú em va dir que havia de
Vigilar amb les coses de l'amor
Ho vaig fer

Digue'ls tot el que sé ara
Crida'ls-ho des del terrat
Escriu-ho a l'horitzont
Tot el que teníem se n'ha anat

Digue'ls que vaig ser feliç
I que el meu cor està trencat
Totes les cicatrius estan obertes
Digue'ls que el que esperava era
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Submitted by boigandorra on Wed, 19/06/2013 - 11:11
Comments