W tyle (Indietro)

Italian

Indietro

Io voglio regalarti la mia vita
Chiedo tu cambi tutta la mia vita, ora
Ti do questa notizia in conclusione
Notizia è l’anagramma del mio nome, vedi
So che serve tempo, non lo nego
Anche se in fondo tempo non ce n’è

Ma se cerco lo vedo
L'amore va veloce
Tu stai indietro
Se cerchi mi vedi
Il bene più segreto sfugge
All' uomo che non guarda avanti mai

Ricevo il tuo contrordine speciale
Nemico della logica morale
Opposto della fisica normale
Geometria degli angoli nascosti nostri
E adesso
Ripenso a quella foto insieme
Decido che non ti avrei mai perduta, mai perduta
Perchè ti volevo troppo
Mi mancano i colpi al cuore
Quel poco o tanto di dolore
Quell’attitudine di chi ricorda tutto

Ma se guardo lo vedo
Il mondo va veloce e tu vai indietro
Se cerchi mi vedi
Il bene più segreto sfugge
All' uomo che non guarda avanti mai

Dietro le lacrime che mi hai nascosto
E negli spazi di un segreto opposto
Resto fermo e ti aspetto da qui
Non mi è possibile, no non rivederti più
Se lontana non sei stata mai

Ma se cerco lo vedo
L'amore va veloce
Tu stai indietro
Se cerchi mi vedi
Il bene più segreto sfugge
All' uomo che non guarda avanti mai

See video
Try to align
Polish translation

W tyle

Chcę podarować Ci moje życie
Proszę, zmień całe moje życie, teraz
Dam Ci tę wiadomość na zakończenie
Wiadomość jest anagramem mojego imienia, widzisz?
I wiem, że potrzebny jest czas, nie przeczę temu
Nawet jeśli w gruncie rzeczy czasu nie ma

Ale jeśli poszukam, zobaczę ją
Miłość biegnie szybko
A Ty zostajesz w tyle
Jeśli poszukasz, zobaczysz mnie
Najbardziej sekretne uczucie ucieka
Człowiekowi, który nigdy nie patrzy w przyszłość

Otrzymuję Twoje specjalne odwołanie
Wroga logiki moralnej
Przeciwnika normalnej fizyki
Geometrię naszych ukrytych kątów
A teraz
Wspominam tamto wspólne zdjęcie
Sądzę, że nigdy bym Cię nie stracił, nigdy
Bo za bardzo Cię pragnąłem
Brakuje uderzeń serca
Tego małego lub tak wielkiego bólu
Tej zdolności kogoś, kto pamięta wszystko

Ale jeśli popatrzę, zobaczę ją
Świat biegnie szybko, a Ty cofasz się
Jeśli poszukasz, zobaczysz mnie
Najbardziej sekretne uczucie ucieka
Człowiekowi, który nigdy nie patrzy w przyszłość

Za tymi łzami, które ukryłaś przede mną
W miejscach odmiennej tajemnicy
Zatrzymam się i poczekam na Ciebie stąd
Nie jest możliwe dla mnie, by Cię nie zobaczyć już
Jeśli nigdy nie byłaś oddalona

Jeśli poszukam, zobaczę ją
Miłość biegnie szybko
A Ty zostajesz w tyle
Jeśli poszukasz, zobaczysz mnie
Najbardziej sekretne uczucie ucieka
Człowiekowi, który nigdy nie patrzy w przyszłość

Submitted by Guest on Thu, 13/01/2011 - 08:17
Comments