Humane mistake (Inhimillinen virhe)

Finnish

Inhimillinen virhe

Missä se määritellään
Kuinka paljon kenenkin täytyy sietää
Yksi saa oikeudekseen
Loukata ja toisen täytyy ymmärtää

Väittävät et joskus mä muistutan sua
Sellaisen en tahtois antaa tapahtua
Enemmän kuin liikaa mä tehnyt olen
Etten sinuksi muuttuis

Liikaakin ääneen lausuttiin

(refrain):
Täydellisyyden varjosta
Ylös esille nousseesta
Ratkaisevasta virheestä
Siitä niin inhimillisestä
Joka petti korkeat toiveet
Rakennat uudet perustukset

Ideaalimaailmassa
Olis ehkä ollutkin mahdollista
Elää sun tahtos mukaan
Mut oisko siinäkään ollut paljoo mieltä
Kun muistetaan et lähtökohtaisestikaan
Sun omat ratkaisusi ei olleet kultaa
Eikä monet niistäkään jotka sä teit
Vaikka paremmin tiesit

Turhaakin paljon turhempaa

(refrain)

Ihan rehellisesti, paljonko kiinnostaa?
Jäit paljosta paitsi, pystytkö paikkaamaan?
Helposti pystyit kaikesta luopumaan
Miten paljon sä muistat? mitä sä muistat?

(refrain)

Submitter's comments:

Lyrics adapted from lirama.net

Try to align
English translation

Humane mistake

Where is it determined
How much must everyone tolerate
One obtains the right to
Hurt and the second one must understand

They claim that sometimes I remind about you
I wouldn't like to let that happen
More that too much I've done
to prevent to be transformed into you

Too much was pronounced out loud

(refrain):
From the shadow of perfection
From arised
Strategical mistake
Which one was so humane
which broke down high wishes
you build new base

In the ideal world
It could have been possible
To live like you want
But would have it been smart
when we remember that in principle
your own decisions weren't good as gold
not many of them you already did
even if you knew the better way

More than useless

(refrain)

Honestly, who cares?
You missed a lot, can you fix it?
You were able to leave everything easily
How much do you remember? What do you remember?

(refrain)

Submitted by Sannnni on Sun, 05/08/2012 - 17:48
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
More translations of "Inhimillinen virhe"
Finnish → English - Sannnni
Comments