Từ Sâu Thẳm Trong Lòng (From The Inside)

Vietnamese translation

Từ Sâu Thẳm Trong Lòng

Tôi không biết nên tin ai
Chẳng đáng ngạc nhiên
Mọi người có vẻ đã rời xa khỏi tôi
Những suy nghĩ nặng nề sàng lọc kỹ càng giữa đất cát
Và dối trá
 
Cố gắng để không bị tan nát
Nhưng tôi quá mệt mỏi bởi sự dối trá này
Mỗi lần tôi cố gắng để vực bản thân dậy
Trên đôi chân tôi
Tất cả những gì tôi nghĩ đến là
Tất cả những thời gian mệt mỏi
Và cách nào đấy
Cố gắng để đặt niềm tin vào cậu
Đã lấy đi quá nhiều tin tưởng ở tôi
 
Tôi lấy tất cả mọi thứ sâu thẳm trong lòng
Và quăng tất cả đi
Vì tôi thề đấy, lần cuối cùng
Tôi sẽ không tin tưởng bản thân với cậu
 
Căng thẳng đang trào lên từ bên trong
Đều đặn
Mọi người có vẻ đã rời xa khỏi tôi
Những suy nghĩ nặng nề đang chạy ra
Khỏi tôi
 
Cố gắng để không bị tan nát
Nhưng tôi quá mệt mỏi bởi sự dối trá này
Mỗi lần tôi cố gắng để vực bản thân dậy
Trên đôi chân tôi
Tất cả những gì tôi nghĩ đến là
Tất cả những thời gian mệt mỏi
Và cách nào đấy
Cố gắng để đặt niềm tin vào cậu
Đã lấy đi quá nhiều tin tưởng ở tôi
 
Tôi lấy tất cả mọi thứ sâu thẳm trong lòng
Và quăng tất cả đi
Vì tôi thề đấy, lần cuối cùng
Tôi sẽ không tin tưởng bản thân với cậu
 
Tôi sẽ không tin tưởng bản thân với cậu
Tôi sẽ không phí hoài bản thân với cậu
Phí hoài bản thân với cậu
Cậu
 
Submitted by Nắng on Mon, 04/01/2016 - 21:35
English

From The Inside

I don’t know who to trust
No surprise
Everyone feels so far away from me
Heavy thoughts sift through dust
And the lies
 
Trying not to break
But I’m so tired of this deceit
 

More

Comments