Wstęp

English

Intro

The Definition of Sound
Vibrations that travel through the air
Or another media
and can be heard when they reach another person's ear
that's not the only Definition of Sound
There's a sound of one's voice that let's you know just want they feel
There's a sound of Pain a sound of Joy a sound of strength a sound of Love a sound of Desperation and a sound of victory
Listen to the Sound

Submitted by kometka on Thu, 10/05/2012 - 19:48
Try to align
Polish translation

Wstęp

Definicja Dźwięku
Wibracje rozchodzące się w powietrzu
Albo inne media
i mogą być usłyszane, kiedy dotrą do uszu kolejnej osoby
to nie jest jedyna Definicja Dźwięku
Jest dźwięk czyjegoś głosu, który daje ci znać, po prostu poczuj je
Jest dźwięk Bólu, dźwięk Radości, dźwięk siły, dźwięk miłości, dźwięk Rozpaczy i dźwięk zwycięstwa
Słuchaj Dźwięku

Submitted by kometka on Thu, 10/05/2012 - 19:57
Comments