Ishmael (Ismael)

Swedish

Ismael

 

Jag föddes i en snöstorm
Jag antar det var kallt
Det finns inga vittnen från den dagen

Och jag växte upp snabbt
från min barndom var det allt
Jag föddes redan slagen

Det fanns ingenstans att springa
man vågade inte gå
Man tog betäckning, höll sig gömd

Det finns ingenting här som kan få dig att förstå
Låt det förflutna vara glömt

Jag ljög med luften det är ett inbyggt fel
Man kan inte sätta eder som inte finns på spel

Jag ser en framtid där
Jag kunde bli något stort
Så blås en kyss och fyll min kvot
Då tänker du högt
och skriker tyst
Och håller andan genom monologen
som skrevs för din inre röst
Du lät exakt som Ismael
Minns du Ismael
Jag är din Ismael

Du sa ”Jag längtar tillbaks till 1997″
Jag sa ”Vill du ge upp är det är ditt val”

Jag föddes på ett sjukhus
dit folk mest kom för att dö
Vem bryr sig om ditt 90-tal?

Det tog 25 år av missförstånd
Det tog 25 år att ens komma så här långt

Jag ser en framtid där
Jag kunde bli något stort
Så blås en kyss och fyll min kvot
Då tänker du tyst och skriker högt
Memorerar hela jälva monologen
som skrevs för din inre röst
Du lät exakt som Ismael
Minns du Ismael
Jag är din Ismael

Submitted by Ginada on Tue, 09/11/2010 - 16:56
Try to align
English translation

Ishmael

Versions: #1#2#3#4

I was born in a snowstorm
I guess it was cold
There are no witnesses from that day

And I grew up quickly
From my childhood that was all
I was born already beaten

There was nowhere to run
No one dared go
You ran for cover, hid yourself

There is nothing here that can get you to understand
Let the past be forgotten

I lied carelessly, it's a built-in flaw
You can't put honor that doesn't exist on the line

I see a future where
I could be something big
So blow a kiss and fill my quota
You think out loud
And scream quietly
And hold your breath through the monologue
That was written for your inner voice
You sounded exactly like Ishmael
Do you remember Ishmael?
I am your Ishmael

You said "I long for 1997"
I said "Do you want to give up, is that your choice?"

I was born in a hospital
Where people mostly came to die
Who cares about your 90s?

It took 25 years of misunderstanding
It took 25 years to even come this far

I see a future where I could be something big
So blow a kiss and fill my quota
You think quietly and scream loudly
Memorizing the entire monologue
That was written for your inner voice
You sounded exactly like Ishmael
Do you remember Ishmael?
I am your Ishmael

Submitted by Strelok on Sat, 28/04/2012 - 01:06
Author's comments:

Ishmael was a biblical figure, I think. I'm not religious though, so I can't say any more about it.

thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Comments