Προτού εκραγεί (Before it explodes)

English

Before it explodes

It's not a question of love,
Cause our love has never changed.
But all the little things keep piling up,
And life keeps getting in the way.
 
Don't make this harder than it is,
We both knew it'd come to this.
Better now than in a year,
With lots of tears,
And we both hate eachother.
The fuse has already left,
So how about a final kiss?
And just let it go
 
Stop the madness,
Before it explodes!
Before it's out of our control.
Let's stop the madness,
Before it explodes!
We gotta let it go,
Before it all explodes.
 
Some things we won't understand,
And we're both so tired of being misunderstood.
So let's just turn and walk away,
And hold on to what was good.
 
Don't make this harder than it is,
We both knew it'd come to this.
Better now than in a year,
With lots of tears,
And we both hate eachother.
The fuse has already left,
So how about a final kiss?
And just let it go
 
Stop the madness,
Before it explodes!
Before it's out of our control.
Let's stop the madness,
Before it explodes!
We gotta let it go,
Before it all explodes.
 
Before it explodes!
Before it's out of our control.
Let's stop the madness,
Before it explodes!
We gotta let it go,
Before it all explodes.
 
Submitted by brigiii on Sun, 06/01/2013 - 14:15
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Προτού εκραγεί

Δεν τίθεται θέμα αγάπης
επειδή η αγάπη μας ποτέ δεν άλλαξε
αλλά όλα τα μικροπράγματα συνεχώς μαζεύονται
κια η ζωή συνεχώς μπαίνει στη μέση
 
Μην το κάνεις πιο δύσκολο από ότι είναι
Και οι δυο γνωρίζαμε πως θα καταλήγαμε σε αυτό
Καλύτερα τώρα, παρά σε ένα χρόνο
με πολλά δάκρυα
και με μίσος ο ένας για τον άλλο
Η σπίθα έχει ήδη φύγει
Γι'αυτό (τι λες) γις ένα τελευταίο φιλί
και απλά να το αφήσουμε (το θέμα);
(=να τελειώσουμε τη σχέση μας)
 
Να σταματήσουμε την τρέλα
προτού εκραγεί
προτού βγει εκτός ελέγχου
Ας σταματήσουμε την τρέλα
προτού εκραγεί
πρέπει να το αφήσουμε
προτού όλα εκραγούν
 
Κάποια πράγματα δεν θα τα καταλάβουμε
και έχουμε και οι δυο κουραστεί να μην καταλαβαινόμαστε
γι'αυτά ας κάνουμε μεταβολή και να περπατήσουμε μακριά από αυτό
και να κρατήσουμε αυτά που ήταν καλά
 
Μην το κάνεις δυσκολότερο από ότι ήδη είναι
Και οι δυο γνωρίζαμε πως θα καταλήγαμε σε αυτό
Καλύτερα τώρα, παρά σε ένα χρόνο
με πολλά δάκρυα
και με μίσος ο ένας για τον άλλο
Η σπίθα έχει ήδη φύγει
Γι'αυτό (τι λες) γις ένα τελευταίο φιλί
και απλά να το αφήσουμε;
 
Να σταματήσουμε την τρέλα
προτού εκραγεί
προτού βγει εκτός ελέγχου
Ας σταματήσουμε την τρέλα
προτού εκραγεί
πρέπει να το αφήσουμε
προτού όλα εκραγούν
 
Προτού εκραγεί,
προτού βγει εκτός ελέγχου,
ας σταματήσουμε την τρέλα
Προτού εκραγεί
πρέπει να το αφήσουμε.
Προτού όλα εκραγούν...
 
Submitted by Monica2 on Sun, 06/01/2013 - 19:40
Comments