Пре него што експлодира (Before it explodes)

English

Before it explodes

It's not a question of love,
Cause our love has never changed.
But all the little things keep piling up,
And life keeps getting in the way.
 
Don't make this harder than it is,
We both knew it'd come to this.
Better now than in a year,
With lots of tears,
And we both hate eachother.
The fuse has already left,
So how about a final kiss?
And just let it go
 
Stop the madness,
Before it explodes!
Before it's out of our control.
Let's stop the madness,
Before it explodes!
We gotta let it go,
Before it all explodes.
 
Some things we won't understand,
And we're both so tired of being misunderstood.
So let's just turn and walk away,
And hold on to what was good.
 
Don't make this harder than it is,
We both knew it'd come to this.
Better now than in a year,
With lots of tears,
And we both hate eachother.
The fuse has already left,
So how about a final kiss?
And just let it go
 
Stop the madness,
Before it explodes!
Before it's out of our control.
Let's stop the madness,
Before it explodes!
We gotta let it go,
Before it all explodes.
 
Before it explodes!
Before it's out of our control.
Let's stop the madness,
Before it explodes!
We gotta let it go,
Before it all explodes.
 
Submitted by brigiii on Sun, 06/01/2013 - 14:15
videoem: 
Align paragraphs
Serbian translation

Пре него што експлодира

То ние питање љубави,
Зато што се наша љубав није променила.
Али стварчице се стално гомилају,
И живот наставља стајати нам на пут.
 
Немој ово чинити тежим него што јесте,
Обоје смо знали да ће доћи до овога.
Боље сада него за годину,
Са много суза,
И да мрзимо једно друго.
Осигурач је искочио
Па шта кажеш на последњи пољубац,
И само пусти
 
Заустави лудило,
Пре него што експлодира!
Пре него се измакне контроли.
Хајде да зауставимо лудило,
Пре него што екплодира!
Морамо пустити,
Пре него што све експлодира
 
Неке ствари не разумемо,
И обоје смо уморни од неразумевања
Само се окренимо и одшетајмо,
И задржимо оно што је било добро
 
Немој ово чинити тежим него што јесте,
Обоје смо знали да ће доћи до овога.
Боље сада него за годину,
Са много суза,
И да мрзимо једно друго.
Осигурач је искочио
Па шта кажеш на последњи пољубац,
И само пусти
 
Заустави лудило,
Пре него што експлодира!
Пре него се измакне контроли.
Хајде да зауставимо лудило,
Пре него што екплодира!
Морамо пустити,
Пре него што све експлодира.
 
Пре него што експлодира!
Пре него се измакне контроли.
Хајде да зауставимо лудило,
Пре него што екплодира!
Морамо пустити,
Пре него што све експлодира
 
Submitted by mrs_garrix on Tue, 15/11/2016 - 14:02
Comments