Είναι ένας μικρός κόσμος (It's A Small World)

English

It's A Small World

It's a world of laughter, a world of tears
It's a world of hopes and a world of fears
There's so much that we share that it's time we're aware
It's a small world after all
 
It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small, small world
 
There is just one moon and one golden sun
And a smile means friendship to everyone
Though the mountains divide
And the oceans are wide
It's a small world after all
 
It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small, small world
 
Submitted by Rungroj Tawee on Thu, 04/02/2016 - 08:51
Last edited by Zolos on Sun, 14/08/2016 - 07:48
Submitter's comments:

Play guitar on this song at chords.tv

videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Είναι ένας μικρός κόσμος

Είναι ένας κόσμος γέλιου,ένας κόσμος δακρύων
Είναι ένας κόσμος ελπίδων και ένας κόσμος φόβων
Υπάρχουν τόσα που μοιραζόμαστε και είναι καιρός να γνωρίζουμε
Ό,τι τελικά είναι ένας μικρός κόσμος
 
Τελικά είναι ένας μικρός κόσμος
Τελικά είναι ένας μικρός κόσμος
Τελικά είναι ένας μικρός κόσμος
Είναι ένας μικρός,μικρός κόσμος
 
Υπάρχει μόνο ένα φεγγάρι και ένας ολόχρυσος ήλιος
Και ένα χαμόγελο σημαίνει φιλία σε όλους
Αν και τα βουνά χωρίζουν
Και οι ωκεανοί είναι ευρείς
Τελικά είναι ένας μικρός κόσμος
 
Τελικά είναι ένας μικρός κόσμος
Τελικά είναι ένας μικρός κόσμος
Τελικά είναι ένας μικρός κόσμος
Είναι ένας μικρός,μικρός κόσμος
 
Submitted by Arianator4ever on Sun, 16/07/2017 - 11:53
More translations of "It's A Small World"
English → Greek - Arianator4ever
Idioms from "It's A Small World"
Comments