من می جنگم (Je me bats)

French

Je me bats

(refrain x2)
Je me bats, j'ai l'habitude
D'avancer dans l'incertitude
J'ai gardé la même attitude
Je déploie mes ailes et prends mon envol

En l'an 2000 tout commençait
Mes premiers pas dans la musique, mes premiers rêves
Mes premiers textes sur petits bouts de papier
Aujourd'hui je veux que ma voix s'élève
J'en ai bavé, j'ai ramé, touché du doigt
Des carrières éphémères qui n'existaient pas
Des promesses trop vite envolées
Mais je n'ai jamais perdu confiance en moi
J'ai trimé dans la musique depuis toute petite
Honnêtement j'ai jamais fait ça pour le fric
J'ai promis de toujours rester authentique
Pour qu'on ne puisse pas dénaturer ma musique
Et j'ai entendu tant de gens qui parlaient sur moi
Qui racontaient que Kenza était sure d'elle
Des histoires et des mensonges à propos de moi
Pour que je ne puisse pas déployer mes ailes

(refrain x2)

Je me rappelle toute une époque dans les MJC
Avec mes potes, c'est là que tout a commencé
Ma première vibe dans les enceintes que j'écoutais
Mes premiers pas sur scène c'était en concert de quartier
Je vivais mon rêve
Une petite fille à qui on promettait des merveilles
Mais le jour se lève
Il fut difficile de sortir de mon sommeil
Mais j'ai gardé confiance en moi
D'avancer je vous le devais
Pour vous qui êtes derrière moi
Je me suis relevée
Et j'ai puisé la force en moi
J'ai refusé d'abandonner
Pour vous qui avez cru en moi
Ce morceau je viens vous le donner

(refrain x2)

Pour m'arrêter il faut plus que ça
Ma famille, mes amis, ma musique je n'ai que ça
Pour m'arrêter il te faut plus que ça
Ma famille, mes amis, ma musique je n'ai que ça

(refrain x5)

Try to align
Persian translation

من می جنگم

(refrain x2)
می جنگم،این گونه بوده ام
در میان شک و تردید ها پیش می روم
همان نگرش ها را نگه داشته ام
بالهایم را باز می کنم و پرواز می کنم

در سال دوهزار همه چیز شروع شد
اولین قدمهایم در موسیقی،اولین رویاهایم
اولین متنم در یک کاغذ کوچک
امروز می خواهم صدایم را بلند کنم
تلاش کرده ام،در میان جهنم بودم،خارها
زندگی کوتاه،مشاغل غیر واقعی
قولها بسیار سریع ناپدید شدند
اما همیشه اعتماد به نفسم را نگه داشته ام
من وارد موسیقی شدم در حالی که خردسال بودم
راستش هرگز این را برای پول انجام نداده ام
قول داده ام که همیشه آن را اصیل نگه دارم
بنابراین موسیقی من هرگز پیچیده نیست
و شنیده ام که خیلی از مردم پشت سر من حرف می زنند
می گویند کنزا به خودش مطمئن است
داستان ها و دروغ ها در مورد من
تا اینکه نتوانستم بالهایم را باز کنم

(refrain x2)

به یاد می آورم تمام زمانی را که در مرکز جوانان بودم
با دوستانم،همه چیز از آنجا آغاز شد
اولین قدمهایم بر روی صحنه
در محله خودمان
رویاهایم را زندگی کردم
دختر بچه ای که ماه و ستاره ها وعده اش را داده بودند
اما خورشید درخشید
سخت بود از خواب بیدار شوم
اما اعتماد به نفسم را نگه داشتم
برای پیشرفت مدیون تو ام
برای همه ی شما که حمایتم کردید
من دوباره ایستادم
و همه ی قدرتم را جمع کردم
کم اوردن را نپذیرفتم
برای تویی که به من باور داری
این ترانه را فقط برای تو می خوانم

(refrain x2)

برای متوقف کردن من،به بیش از آن نیاز دارید
خانواده ام،دوستانم،موسیقیم همی چیزیست که دارم
برای متوقف کردن من،به بیش از آن نیاز دارید
خانواده ام،دوستانم،موسیقیم همی چیزیست که دارم
(refrain x5)

Submitted by masih on Mon, 29/08/2011 - 02:53
thanked 3 times
Guests thanked 3 times
More translations of "Je me bats"
French → Persian - masih
5
UserPosted ago
mahsa4 years 13 weeks
5
Comments