Hillsong Global Project - Je t'exalterai (I will exalt you) (Swedish translation)

Swedish translation

Jag Ger Dig Ära

Jag ger Dig ära
Jag ger Dig ära
Jag ger Dig ära
Du är min Gud
 
För Du är med mig
För Du är med mig
För Du är med mig
Jag fruktar ej
 
Min tillflyktsplats
Min säkra borg
Min skatt oh Gud Du är
Min vän och Kung
Guds ende Son
Så Helig
 
Submitted by SaintMark on Sat, 18/03/2017 - 12:15
Author's comments:

swedish version of the hillsong classic "I will exalt you".
also performed as a separate song:

https://www.youtube.com/watch?v=L8lc_T19qzg

French

Je t'exalterai (I will exalt you)

See also
Comments