Moana (OST) - Jeg er Vaiana [I am Moana] (English translation)

Norwegian

Jeg er Vaiana [I am Moana]

Tala:
Jeg vet en jente fra øya,
Ga godhet til alt hun holdt
Hun elsker havet og folket,
Og hun gjør familien stolt
 
Om verden kjemper imot deg,
Og byr deg på dårlig vær,
Kan skyene briste og du ser
Hvor du er
 
Og elske vil si å endre,
Men alt du har lært av andre,
Det vil ikke kunne gi deg,
Den stemmen som lever i deg
 
Og når stemmen hvisker til deg,
Vaiana du er så nær,
Vaiana kjære,
Vet du nå hvem du er?
 
Vaiana:
Hvem er jeg?
Jeg er den som elsker øya,
Og som elsker havet óg
Det kaller
 
Jeg er en høvdingsdatter fult og helt,
Og vi har sjøfarer blod i oss
De seilte ut mot åpent hav,
De kaller
 
Jeg har fulgt mitt kall og kommet hit
Jeg har bragt oss lenge.
Selv med lærdommen jeg har blitt gitt,
Kommer kallet.
 
For de roper, jeg søkte her ute
Er inne
Som tidevann
Stiger og synker
 
Jeg vil bære deg i hjertet mitt,
Som ett minne
Er jeg med deg
Finner jeg vei
 
Jeg er Vaiana!
 
Submitted by Beroch on Wed, 27/09/2017 - 12:28
Last edited by Beroch on Sun, 05/11/2017 - 12:32
Submitter's comments:

This is made by Celestial Bunny/Aria Céleste (not me)

Align paragraphs
English translation

I am Vaiana

Tala:
I know a girl from the island
gave goodness to everything she held
She loves the sea and the people
And she makes the family proud
 
If the world fights against you
And causes bad weather for yiu,
The clouds can crack and you see
Where you are
 
To love means to change,
But everything you've learnt from others
It won't be able to give you
That voice living in you
 
And when the voice whispers to you
Vaiana, you're so close
Vaiana, dear,
Do you know who you are?
 
Vaiana:
Who am I?
I'm the one loving the island
And loving the sea as well
It's calling
 
I am a village chief's daughter fully and wholly
And we have seafarer blood in us
They sailed out on open sea
They're calling
 
I have followed my calling and gotten here
I have brought us further
Even with the knowledge I have been given
It's calling "come"
 
'Cause the call I sought out here
Is inside
Like the tide
Rising and falling
 
I will carry you in my heart
As a memory
Am I with you
I find the way
 
I am Vaiana!
 
Submitted by Anna Elsa J. on Wed, 25/10/2017 - 15:00
Added in reply to request by Zarina01
See also
Comments