Worship Songs - Jesus Loves the Little Children (Norwegian translation)

English

Jesus Loves the Little Children

Jesus loves the little children
All the children of the world;
Red and yellow, black and white,
They are precious in his sight;
Jesus loves the little children of the world.
 
Verse 2:
Jesus died for all the children,
All the children of the world;
Red and yellow, black and white,
They are precious in his sight;
Jesus died for the little children of the world.
 
Verse 3:
Jesus rose for all the children,
All the children of the world;
Red and yellow, black and white,
They are precious in his sight;
Jesus rose for the little children of the world.
 
Verse 4:
Jesus lives for all the children,
All the children of the world;
Red and yellow, black and white,
They are precious in his sight;
Jesus arose for the little children of the world.
 
Verse 5:
Jesus wants the little children,
To be careful what they do;
Honor father, mother dear
Keep their hearts so full of cheer;
Then he’ll take them home to glory by and by.
 
Submitted by BDRESSEL on Sun, 10/02/2013 - 19:37
Last edited by azucarinho on Sun, 23/04/2017 - 18:36
Align paragraphs
Norwegian translation

Jesus elsker alle barna

Jesus elsker alle barna
Alle barna i verden: Røde og gule, sorte og hvite
De er dyrebare i hans syn; Jesus elsker alle barna i verden
 
Vers 2:
Jesus døde for alle barna
Alle barna i verden: Røde og gule, sorte og hvite
De er dyrebare i hans syn; Jesus døde for alle barna i verden
 
Vers 3:
Jesus gjenoppsto for alle barna
Alle barna i verden: Røde og gule, sorte og hvite
De er dyrebare i hans syn; Jesus gjenoppsto for alle barna i verden
 
Vers 4:
Jesus lever for alle barna
Alle barna i verden: Røde og gule, sorte og hvite
De er dyrebare i hans syn; Jesus lever for alle barna i verden
 
Vers 5:
Jesus vil at de små barna,
Skal være forsiktige med hva de gjør; Hedre din far, mor kjær
Hold hjertene deres så fulle av lykke; Da vil han ta dem med hjem for heder etter hvert.
 
Submitted by And122 on Tue, 18/04/2017 - 10:38
Added in reply to request by Chris Schwarz
More translations of "Jesus Loves the Little Children"
NorwegianAnd122
Idioms from "Jesus Loves the Little Children"
See also
Comments