Η Έκρηξη Μετάλλων Του Ιησού (The Jesus Metal Explosion)

English

The Jesus Metal Explosion

Jesus! The name that makes me frantic, I'm in panic.
Need I use His name or is there any other way to say it.

I talk at ease with you. The weather's great, and my work is fine.
We can discuss your health and my family.
But when it comes to that certain name.

I can't say Your name. Need You be called Jesus,
could I just say God or the supreme power.
Even thought I know Your words
"I am the way, no one comes tot the Father expect through Me".

When the Jesus metal explosion hits!
I will come to hear and see.
My ways, my rights become Your way, Your will, from then on.
I can't be ashamed of Your name.
Jesus, You're so good to me.
You calm the storm, now I belong.
There's no dead ends in You.
Let Your name be the highest.

So I'm the greatest of warriors!
I spread terror with my war face.
I always reprimand sinners.
Wonder when did I forget that...

God in me loves, He doesn't hate.
God in me gives, He doesn't take.
God in me is patient.
Can I say that He is in me?

If He is not in me, I cannot love you.
If I cannot love you, I talk of Him in vain.
For my words will be empty for the lack of His changing power.
Salvation is found in one name.
For this reason there's no shame.

When the Jesus metal explosion hits!
I will come to hear and see.
My ways, my rights become Your way, Your will, from then on.
I can't be ashamed of Your name.
Jesus, You're so good to me.
You calm the storm, now I belong.
There's no dead ends in You.
Let Your name be the highest.

Submitted by a_marko on Mon, 13/08/2012 - 06:16
See video
Try to align
Greek translation

Η Έκρηξη Μετάλλων Του Ιησού

Ιησούς! Το όνομα που με κάνει ξέφρενη, βρίσκομαι σε πανικό.
Πρέπει να χρησιμοποιήσω το όνομα Του ή υπάρχει κι άλλος τρόπος να το πω.

Μιλάω άνετα μαζί σου. Ο καιρός είναι τέλειος, και η δουλειά μου είναι καλή.
Μπορούμε να συζητήσουμε για την υγεία σου και για την οικογένεια μου.
Αλλά όταν αναφέρεται αυτό το συγκεκριμένο όνομα.

Δε μπορώ να πω το όνομα Σου. Πρέπει να αποκαλείσαι Ιησούς,
δε μπορώ απλώς να πω Θεός ή η μεγάλη δύναμη.
Παρόλο που ξέρω τα λόγια Σου
"Εγώ είμαι ο δρόμος, κανένας δε φτάνει στον Πατέρα εκτός από Εμένα".

Όταν η έκρηξη μετάλλων του Ιησού χτυπά!
Θα έρθω να ακούσω και να δω.
Οι τρόποι μου, τα δικαιώματα μου γίνονται ο δρόμος Σου, η θέληση Σου, από εκεί και πέρα.
Δε μπορώ να ντρέπομαι το όνομα Σου.
Ιησού, Είσαι τόσο καλός μαζί μου.
Ηρεμείς την καταιγίδα, τώρα ανήκω.
Δεν υπάρχουν αδιέξοδα μαζί Σου.
Άσε το όνομα Σου να είναι το μεγαλύτερο.

Οπότε είμαι ο καλύτερος απ'τους πολεμιστές!
Μοιράζω τρόμο με το πρόσωπο του πολέμου μου.
Πάντα τιμωρώ τους αμαρτωλούς.
Αναρωτιέμαι πότε το ξέχασα αυτό...

Ο Θεός μέσα μου αγαπάει, δε μισεί.
Ο Θεός μέσα μου δίνει, δεν παίρνει.
Ο Θεός μέσα μου υπομένει.
Μπορώ να πω ότι είναι μέσα μου;

Αν δε βρίσκεται μέσα μου, δε μπορώ να σε αγαπήσω.
Αν δε μπορώ να σε αγαπήσω, αδίκως μιλάω για Αυτόν.
Γιατί οι λέξεις μου θα είναι άδειες αφού θα λείπει η συνεχώς εναλλασσόμενη δύναμη του.
Η λύτρωση βρίσκεται σε ένα όνομα.
Και γι'αυτό δεν υπάρχει ντροπή.

Όταν η έκρηξη μετάλλων του Ιησού χτυπά!
Θα έρθω να ακούσω και να δω.
Οι τρόποι μου, τα δικαιώματα μου γίνονται ο δρόμος Σου, η θέληση Σου, από εκεί και πέρα.
Δε μπορώ να ντρέπομαι το όνομα Σου.
Ιησού, Είσαι τόσο καλός μαζί μου.
Ηρεμείς την καταιγίδα, τώρα ανήκω.
Δεν υπάρχουν αδιέξοδα μαζί Σου.
Άσε το όνομα Σου να είναι το μεγαλύτερο.

Submitted by Sapfw on Mon, 16/11/2015 - 19:57
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
More translations of "The Jesus Metal Explosion"
English → Greek - Sapfw
Please help to translate "The Jesus Metal Explosion"
Comments