Kalinka [ Kalinka (Калинка) ]

Russian

Kalinka (Калинка)

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах, под сосною, под зеленою,
Спать положите вы меня!
Ай-люли, люли, ай-люли, люли,
Спать положите вы меня.

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах, сосёнушка, ты зеленая,
Не шуми ты надо мной!
Ай-люли, люли, ай-люли, люли,
Не шуми ты надо мной!

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах, красавица, душа-девица,
Полюби же ты меня!
Ай-люли, люли, ай-люли, люли,
Полюби же ты меня!

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Akh, pod sosnoyu, pod zelenoyu,
Spat' polozhite vy menya!
Ay-lyuli, lyuli, ay-lyuli,
Spat' polozhite vy menya.

Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Akh, sosyonushka ty zyelyenaya,
Nye shumi zhe nado mnoy!
Ay-lyuli, lyuli, ay-lyuli,
Nye shumi ty nado mnoy!

Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Akh, krasavitsa, dusha-dyevitsa,
Polyubi zhe ty menya!
Ay-lyuli, lyuli, ay-lyuli,
Polyubi zhe ty menya!

Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Submitted by Calusarul on Sun, 22/04/2012 - 16:07
Submitter's comments:
not my translation

Submitted by Calusarul on Sun, 22/04/2012 - 16:03
Last edited by maluca on Thu, 06/08/2015 - 04:25
See video
Try to align
Transliteration translation

Kalinka

Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Akh, pod sosnoyu, pod zelenoyu,
Spat' polozhite vy menya!
Ay-lyuli, lyuli, ay-lyuli,
Spat' polozhite vy menya.

Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Akh, sosyonushka ty zyelyenaya,
Nye shumi zhe nado mnoy!
Ay-lyuli, lyuli, ay-lyuli,
Nye shumi ty nado mnoy!

Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Akh, krasavitsa, dusha-dyevitsa,
Polyubi zhe ty menya!
Ay-lyuli, lyuli, ay-lyuli,
Polyubi zhe ty menya!

Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Submitted by Calusarul on Sun, 22/04/2012 - 16:07
Author's comments:

not my translation

thanked 21 times
Guests thanked 21 times
Comments