Karma Západu (Occidentali's Karma)

Italian

Occidentali's Karma

Essere o dover essere –
il dubbio amletico
contemporaneo come l'uomo del Neolitico.
Nella tua gabbia 2 × 3 mettiti comodo:
intellettuali nei caffè,
internettologi,
soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.
L'intelligenza è démodé,
risposte facili,
dilemmi inutili.
 
A.A.A. Cercasi (cerca, sì)
storie dal gran finale;
sperasi, (spera, sì)
comunque vada, panta rei1
e Singin' in the Rain 2.
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana3,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un'ora d'aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra4,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla5
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
Piovono gocce di Chanel
su corpi asettici,
mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili.
Tutti tuttologi col web,
coca dei popoli,
oppio dei poveri.
 
A.A.A. Cercasi, (cerca, sì)
umanità virtuale,
sex appeal, (sex appeal)
comunque vada, panta rei
e Singin' in the Rain.
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un’ora d'aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla –
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
Quando la vita si distrae,
cadono gli uomini.
Occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia si rialza.
Namasté6, alé!
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un’ora d’aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
  • 1. Panta rei/Pánta rêi (in greco πάντα ῥεῖ), tradotto in Tutto scorre, è un celebre aforisma attribuito a Eraclito.
  • 2. Singin' in the Rain (Cantando sotto la pioggia) è un film del 1952.
  • 3. Nirvana (निर्वाण) esprime un concetto proprio della religione buddhista, è il fine ultimo della vita.
  • 4. Mantra (मन्त्र) è un verso sacro.
  • 5. La scimmia nuda (The Naked Ape – A Zoologist's Study of the Human Animal) è un libro divulgativo pubblicato nel 1967 da Desmond Morris che descrive la specie umana attraverso lo sguardo di un etologo.
  • 6. Namasté (नमस्ते) è un saluto originario della zona di India e Nepal che significa ciao o buongiorno. Letteralmente mi inchino a te
Submitted by BertBrac on Fri, 03/02/2017 - 15:20
Last edited by Joutsenpoika on Sun, 21/05/2017 - 16:51
Submitter's comments:

La canzone che rappresenta l’Italia al concorso Eurovisione della Canzone 2017 a Kiev, in Ucraina.
Musica e testo: Francesco Gabbani, Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli

All'Eurovisione:

videoem: 
Align paragraphs
Slovak translation

Karma Západu

Byť či musieť byť-
hamletovská otázka
tak súčasná ako neolitický človek.
Urob si pohodlie vo svojej klietke 2x3 metre:
kávoví intelektuáli,
internetológovia,
vážení členovia skupiny anonymných selfiestov.
Inteligencia je zastaralá,
odpovede prosté,
dilemy nepotrebné.
 
Hľadáme: (hľadáme, áno)
príbehy s veľkým finále;
dúfame (dúfame, áno),
že to nejak dopadne, panta rei (všetko plynie)
a Singing in the Rain (Spievanie v daždi).
 
Refrén:
Lekcie z nirvány,
v rade na ne je aj Buddha,
pre všetkých hodinka čerstvého vzduchu, slávy. Alé!
Dav kričí mantru,
evolúcia pokrivkáva,
nahá opica tancuje -
karma Západu,
karma Západu,
nahá opica tancuje,
karma Západu.
 
Pršia kvapky Chanelu
na sterilné telá,
zachráň sa pred pachom tvojho druhu.
Všetci vševedi vďaka webu,
koka ľudu,
ópium chudobných.
 
Hľadáme: (hľadáme, áno)
virtuálne ľudstvo;
sexepíl (sexepíl),
nejako to dopadne, panta rei (všetko plynie)
a Singing in the Rain (Spievanie v daždi).
 
Refrén:
Lekcie z nirvány,
v rade na ne je aj Buddha,
pre všetkých hodinka čerstvého vzduchu, slávy. Alé!
Dav kričí mantru,
evolúcia pokrivkáva,
nahá opica tancuje -
karma Západu,
karma Západu,
nahá opica tancuje,
karma Západu.
 
Keď sa život rozptyľuje,
upadajú ľudia.
Karma Západu,
karma Západu,
opica sa stavia na zadné.
Namasté, alé!
 
Refrén:
Lekcie z nirvány,
v rade na ne je aj Buddha,
pre všetkých hodinka čerstvého vzduchu, slávy. Alé!
Dav kričí mantru,
evolúcia pokrivkáva,
nahá opica tancuje -
karma Západu,
karma Západu,
nahá opica tancuje,
karma Západu.
 
Submitted by Lucretia on Sun, 30/04/2017 - 22:39
Added in reply to request by Joutsenpoika
Comments