Za godina dve (За година две) lyrics

Macedonian

Za godina dve (За година две)

Што ако знам за двајцата нас
овде е крајот?
Се прашувам пак, ти дали си сам
згасна ли сјајот?

За година две, ќе помине сѐ,
ќе пробаш да ме пронајдеш,
Оставен сам на себе

Сега знај ти денес можеш сѐ уште
со љубов да ме добиеш
и да ме задржиш за час,
не се бориш ти за нас..
Сѐ помалку со секој ден
ќе имам љубов за тебе
и сите спомени
ќе стивнат со тие дни

За година две, ќе помине сѐ,
ќе пробаш да ме пронајдеш,
Оставен сам на себе

Сега знај ти денес можеш сѐ уште
со љубов да ме добиеш
и да ме задржиш за час,
не се бориш ти за нас..
Сѐ помалку со секој ден
ќе имам љубов за тебе
и сите спомени
ќе стивнат со тие дни

Submitted by Butterfly5 on Fri, 08/10/2010 - 21:15

Što ako znam za dvajcata nas
ovde e krajot?
Se prašuvam pak, ti dali si sam
zgasna li sjajot?

Za godina dve, kje pomine sè,
kje probaš da me pronajdeš,
Ostaven sam na sebe

Sega znaj ti denes možeš sè ušte
so ljubov da me dobieš
i da me zadržiš za čas,
ne se boriš ti za nas..
Sè pomalku so sekoj den
kje imam ljubov za tebe
i site spomeni
kje stivnat so tie dni

Za godina dve, kje pomine sè,
kje probaš da me pronajdeš,
Ostaven sam na sebe

Sega znaj ti denes možeš sè ušte
so ljubov da me dobieš
i da me zadržiš za čas,
ne se boriš ti za nas..
Sè pomalku so sekoj den
kje imam ljubov za tebe
i site spomeni
kje stivnat so tie dni

Submitted by amateur on Fri, 08/10/2010 - 21:15

Video

See video
Comments