Халас самахт (in Cyrillic) [ Khalas samaht (خلاص سامحت) ]

Transliteration translation

Халас самахт (in Cyrillic)

Versions: #1#2
…‘и:ннаhа:рда кhала:С сама:7т
и:ннаhа:рда кhала:С ниси:т
у:льли ли:ля фи:к сара:7т
qэ:льби ка:н биqу:ль йари:т
(х2)
 
…льо:у тиги:ни та:ани
ти:ги би:н ‘а7Да:ани
7э:нсэ би:к ‘а7за:ани
вэ:нсэ ‘и:нни qэси:ии:т
…йэ:ма “а:длю лайа:али
Са”а:би ги:дда:н 7а:али
Ту:ль (о:’) мэ ги:тли йэ гhа:али
ги:т фи:ййа 7о:Дни баки:ии:т
 
…мищ муhи:м ‘ин ‘и:нта ро:7т
мищ муhи:м ‘ин ‘и:нта ро:7т
‘и:ль-муhи:м ‘ин ‘и:нта ги:ии:т
‘и:ль-муhи:м ‘ин ‘и:нта ги:ии:т
 
…шу:q ва 7и:ра в но:р бига:д
ка:н да фи:ййа в мэ:-штэки:т
ку:нти ба:7лям би:к рига:”т
ва:-С7а-qу:ле-нэ: ли Са7и:т
(х2)
 
Submitted by Marinka on Wed, 15/02/2017 - 13:30
Author's comments:

19.06.2011
By AN60SH.

thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Arabic

Khalas samaht (خلاص سامحت)

النهار ده خلاص سامحت
النهار ده خلاص نسيت
كل ليلة فيك سر
حت قلبي كان بيقول يا ريت
 
لو تيجيني تاني تيجي بين أحضاني
هـ أنسى بيك أحزاني و أنسى إنى قاسيت
ياما عدو ليالي صعب جدا حالي
 

More

More translations of "Khalas samaht (خلاص سامحت)"
Arabic → Transliteration - Marinka
Idioms from "Khalas samaht (خلاص سامحت)"
Comments