Φιλί Από Τριαντάφυλλο (Kiss From A Rose)

English

Kiss From A Rose

There used to be a graying tower alone on the sea
You became
The light on the dark side of me
Love remained
A drug that's the high and not the pill
 
But did you know
That when it snows
My eyes become large and
The light that you shine can be seen
 
(chorus)
Baby, I compare you to a kiss from a rose on the gray
Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah
And now that your rose is in bloom
A light hits the gloom on the grey
 
There is so much a man can tell you, so much he can say
You remain my power, my pleasure, my pain, baby
To me you're like a growing addiction that I can't deny
Won't you tell me is that healthy, baby
 
But did you know
That when it snows
My eyes become large and
The light that you shine can be seen
 
(chorus)
 
I've been kissed by a rose on the gray
I've been kissed by a rose
I've been kissed by a rose on the gray
And if I should fall along the way
I've been kissed by a rose
...been kissed by a rose on the gray
 
There is so much a man can tell you, so much he can say
You remain my power, my pleasure, my pain, baby
To me you're like a growing addiction that I can't deny
Won't you tell me is that healthy, baby
 
But did you know
That when it snows
My eyes become large and
The light that you shine can be seen
 
(chorus)
 
Yes, I compare you to a kiss from a rose on the gray
Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah
And now that your rose is in bloom
A light hits the gloom on the gray
 
Now that your rose is in bloom
A light hits the gloom
On the gray
 
Submitted by angelia2041 on Mon, 14/02/2011 - 18:12
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Φιλί Από Τριαντάφυλλο

Υπήρχε κάποτε ένας γκρίζος πύργος μονάχος του στη θάλασσα
Εσύ έγινες
Το φως στη σκοτεινή μου την πλευρά
Η αγάπη παρέμεινε
Ναρκωτικό που είναι η έκσταση και όχι το χάπι
 
Μα ήξερες
Πως όταν χιονίζει
Τα μάτια μου μεγαλώνουν και
Το φως που εκπέμπεις γίνεται ορατό;
 
(ρεφρέν)
Μωρό μου, σε συγκρίνω μ' ένα φιλί από τριαντάφυλλο στο γκρίζο
Ουου, όσο περισσότερο παίρνω από εσένα, τόσο πιο παράξενα νιώθω, ναι
Και τώρα που το ρόδο σου ανθίζει
Ένα φως χτυπά τη σκοτεινιά πάνω στο γκρι
 
Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορεί να σου πει ένας άνδρας, τόσα πολλά που μπορεί να πει
Εσύ παραμένεις η δύναμη, η ηδονή μου, ο πόνος μου, μωρό μου
Για μένα είσαι σαν εθισμός που μεγαλώνει και δεν μπορώ ν' απαρνηθώ
Δε θα μου πεις αν αυτό είναι υγιές, μωρό μου;
 
(ρεφρέν)
Με φίλησε ένα τριαντάφυλλο στο γκρίζο
Με φίλησε ένα τριαντάφυλλο
Με φίλησε ένα τριαντάφυλλο στο γκρίζο
Και αν τύχει και πέσω κάπου στη διαδρομή
Με φίλησε ένα τριαντάφυλλο
...με φίλησε ένα τριαντάφυλλο στο γκρίζο
 
Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορεί να σου πει ένας άνδρας, τόσα πολλά που μπορεί να πει
Εσύ παραμένεις η δύναμη, η ηδονή μου, ο πόνος μου, μωρό μου
Για μένα είσαι σαν εθισμός που μεγαλώνει και δεν μπορώ ν' απαρνηθώ
Δε θα μου πεις αν αυτό είναι υγιές, μωρό μου;
 
Μα ήξερες
Πως όταν χιονίζει
Τα μάτια μου μεγαλώνουν και
Το φως που εκπέμπεις γίνεται ορατό;
 
(ρεφρέν)
 
Ναι, σε συγκρίνω μ' ένα φιλί από τριαντάφυλλο στο γκρίζο
Ουου, όσο περισσότερο παίρνω από εσένα, τόσο πιο παράξενα νιώθω, ναι
Και τώρα που το ρόδο σου ανθίζει
Ένα φως χτυπά τη σκοτεινιά πάνω στο γκρι
 
Τώρα που το ρόδο σου ανθίζει
Ένα φως χτυπά τη σκοτεινιά
Πάνω στο γκρι
 
Submitted by MichaelMe on Mon, 20/03/2017 - 21:42
Added in reply to request by Elena Livaditi
Comments