Klettermusvis (Klättermusvisa)

Swedish (dialects) translation

Klettermusvis

Dä va é gang e mus,
å den musen hett Klas.
Å 'an va allti bjöa
när rä va stort kalas.
Dä bäst söm 'an vésst
dä va té lat sä.
"Nu tar nog inger mist
dä hannler ju öm mej"
Faderullalej
 
Dé anner samler nötter
å har i sin hus,
men ja har inger hus å
ä inga sparsammen mus.
Ja går té min vänner,
dé si int nej.
För öm ja rätt
döm shänner,
sö déler ré mä mej.
Faderullalej
 
Dé bju me på midda,
da roper ja "hurra",
för ja vill järn ät,
khong å va gla.
D-ä sö khönt té lév,
när en få ro sä.
men arbett å sträv,
dä roer int mej (nerr)
fadderullalej
 
The developments of standardised written language are riddled with incorrect grammars
Submitted by Sante_Caserio on Wed, 11/01/2017 - 20:38
Swedish

Klättermusvisa

Det var en gång en mus,
och den musen hette Klas.
Och han var alltid bjuden
när det var stort kalas.
Det bästa som han visste
det var att lata sig.
"Nu tar nog ingen miste
 

More

Comments