Swedish Children Songs - Klättermusvisa (Swedish (dialects) translation)

Swedish

Klättermusvisa

Det var en gång en mus,
och den musen hette Klas.
Och han var alltid bjuden
när det var stort kalas.
Det bästa som han visste
det var att lata sig.
"Nu tar nog ingen miste
det handlar ju om mig"
Faderullanlej
 
De andra samlar nötter
och har i sina hus,
men jag har inget hus och
är ingen sparsam mus.
Jag går till mina vänner,
de säger inte nej.
För om jag rätt
dem känner,
så delar de med mig.
Faderullanlej
 
De bjuder mig på middag,
då ropar jag "hurra",
för jag vill gärna äta,
sjunga och vara glad.
Det är så skönt att leva,
när man får roa sej.
men arbeta och sträva,
det roar inte mej
fadderullanlej
 
Submitted by SaintMark on Wed, 12/10/2016 - 19:35
Align paragraphs
Swedish (dialects) translation

Klettermusvis

Dä va é gang e mus,
å den musen hett Klas.
Å 'an va allti bjöa
när rä va stort kalas.
Dä bäst söm 'an vésst
dä va té lat sä.
"Nu tar nog inger mist
dä hannler ju öm mej"
Faderullalej
 
Dé anner samler nötter
å har i sin hus,
men ja har inger hus å
ä inga sparsammen mus.
Ja går té min vänner,
dé si int nej.
För öm ja rätt
döm shänner,
sö déler ré mä mej.
Faderullalej
 
Dé bju me på midda,
da roper ja "hurra",
för ja vill järn ät,
khong å va gla.
D-ä sö khönt té lév,
när en få ro sä.
men arbett å sträv,
dä roer int mej (nerr)
fadderullalej
 
The developments of standardised written language are riddled with incorrect grammars
Submitted by Sante_Caserio on Wed, 11/01/2017 - 20:38
Swedish Children Songs: Top 3
See also
Comments