ایتالیایی (L’italiano)

Italian

L’italiano

Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
sono un italiano
 
Buongiorno Italia gli spaghetti al dente*
e un partigiano come Presidente
con l'autoradio sempre nella mano destra
e un canarino sopra la finestra
 
Buongiorno Italia con i tuoi artisti
con troppa America sui manifesti
con le canzoni con amore
con il cuore
con più donne sempre meno suore
 
Buongiorno Italia
buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch'io
 
Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
una canzone piano piano
lasciatemi cantare
perché ne sono fiero
sono un italiano
un italiano vero
 
Buongiorno Italia che non si spaventa
e con la crema da barba alla menta
con un vestito gessato sul blu
e la moviola la domenica in tivù
Buongiorno Italia col caffè ristretto**
le calze nuove nel primo cassetto
con la bandiera in tintoria
e una 600 giù di carrozzeria
 
Buongiorno Italia
buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch'io
 
Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
una canzone piano piano
lasciatemi cantare
perché ne sono fiero
sono un italiano
un italiano vero.
 
Submitted by Lindo on Thu, 09/10/2008 - 21:00
Last edited by Coopysnoopy on Thu, 02/06/2016 - 11:32
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

ایتالیایی

بگذار آواز بخوانم
با گیتاری در دست
بگذار اواز بخانم
من یک ایتالیایی هستم
 
روز بخیر ایتالیا،اسپاگتی خوش مزه( اسپاگتی ال دنته به نوعی از پختن اسپاگتی میگویند که کمی خام است و زیر دندان صدا میدهد و ایتالیایی ها خیلی دوست دارند)
یک پارتیزان بجای رئیس جمهور
با رادیویی همیشه در دست راست
و یک قناری بالای پنجره
 
روز بخیر ایتالیا با هنرمندانت
با کلی پرچم های آمریکا روی پوستر ها
با آهنگ های با عشق
با قلب
با زنهای بیشتر و خواهران کمتر
 
روز بخیر ایتالیا
روز بخیر ماریا
با چشمانی پر از سودا زدگی
روز بخیر خدا
میدانی که من هم اینجا هستم
 
بگذارید آواز بخوانم
با گیتاری دردستم
بگذارید بخوانم
یک اهنگ را آرام آرام
بگذارید آواز بخوانم
زیرا افتخار میکنم
که ایتالیایی هستم
یک ایتالیایی واقعی
 
روز بخیر ایتالیا ، که نیمترسد
و با کرم اصلاح صورت نعنایی
با یک لباس راه راه آبی
و با موویولا(اولین دستگاهی که با ان فیلم را ویرایش میکردند) یکشنبه ها در تلویزیون
روز بخیر ایتالیا با قهوه ی کم(نوعی از قهوه که ایتالیایی ها مینوشند)
با جوراب های تازه در کشوی اول
با پرچم در رنگرزی
و یک فیات 600
 
روز بخیر ایتالیا
روز بخیر ماریا
با چشمانی پر از سودا زدگی
روز بخیر خدا
میدانی که من هم اینجا هستم
 
بگذارید آواز بخوانم
با گیتاری دردستم
بگذارید بخوانم
یک اهنگ را آرام آرام
بگذارید آواز بخوانم
زیرا افتخار میکنم
که ایتالیایی هستم
یک ایتالیایی واقعی
 
Submitted by Felicita on Sat, 14/08/2010 - 07:38
Author's comments:

یک آهنگ عالی

Comments
sadaf    Mon, 20/09/2010 - 21:14

accurate Persian translation of an unforgettable song. thanks!