سادگی تو (La Tua Semplicità)

Persian translation

سادگی تو

بودن در مقابل تو
نگاه کردن با این چشمانم
که می گرابند به
مسیر ستارگان
چشمانی غافل از او
که خاموش در درون سلطنت می کند
از خودش از ستارگان
نوری بی حد و حصر خواهد گرفت
فکر می کنم به روزی که
اینگونه پر خواهد بود از
شگفت از
سادگی تو
که جهان را در دست نگه می دارد
و ادامه خواهد داشت
در زندگانی اینجا
و فراتر
پلک هایم را خواهم بست
در مقابل تابش نور
کمتر خواهم فهمید
بیشتر اعتقاد خواهم داشت
کاری کن باز کنم چشمان بسته ام را
که تو بتوانی بگنجانی
در تندبادت
نفسی کوچک از روح را
فکر می کنم به روزی که
اینگونه پر خواهد بود از
شگفت از
سادگی تو
که جهان را در دست نگه می دارد
و ادامه خواهد داشت
و به سلامت اینجا زندگی خواهد کرد
 
Submitted by Delarammir on Mon, 16/07/2012 - 15:32
thanked 10 times
UserTime ago
Guest1 year 28 weeks
SardareGhalbha4 years 26 weeks
AliPishgoo4 years 26 weeks
Nightingale4 years 32 weeks
Guests thanked 6 times
5
Your rating: None Average: 5 (2 votes)
Italian

La Tua Semplicità

Stare qui davanti a te
Guardare con questi occhi miei
In cui convergono
Le stellari vie
 

More

More translations of "La Tua Semplicità"
Italian → Persian - Delarammir
5
Idioms from "La Tua Semplicità"
UserPosted ago
AliPishgoo4 years 26 weeks
5
Nightingale4 years 32 weeks
5
Comments
Nightingale     July 17th, 2012

پلک هایم را خواهم بست
در مقابل تابش نور
کمتر خواهم فهمید
بیشتر اعتقاد خواهم داشت

... Pure perfection!!!! Tnx!! Smile

Delarammir     July 21st, 2012

you're welcome dear Nooshin Smile

sanaz     July 21st, 2012

hi,dear delaram
tnx:)

Delarammir     August 4th, 2012

You're welcome Sanaz jan

AliPishgoo     August 26th, 2012
5
barsiscev     April 27th, 2013

Delaram, I've reformatted the source text, please correct your translation, if you want.