η γη του Nod.

English

The Land Of Nod

From Breakfast on through all the day
At home among my friends I stay,
But every night I go abroad
Afar into the land of Nod.

All by myself I have to go,
With none to tell me what to do--
All alone beside the streams
And up the mountain-sides of dreams.

The strangest things are there for me,
Both things to eat and things to see,
And many frightening sights abroad
Till morning in the land of Nod.

Try as I like to find the way,
I never can get back by day,
Nor can remember plain and clear
The curious music that I hear.

Submitted by Miley_Lovato on Sat, 12/11/2011 - 16:18
See video
Try to align
Greek translation

η γη του Nod.

Από το πρωινό, καθ'όλη την ημέρα
Στο σπίτι ανάμεσα στους φίλους πυ μένω,
Όμως, κάθε βράδυ πηγαίνω στο εξωτερικό
Μακριά στη γη των Nod.

μόνη μου πρέπει να φύγω,
Με κανένα να μου πει τι να κάνω -
μόνη μου δίπλα στα ρέματα
Και πάνω στις βουνοπλαγιές των ονείρων.

Τα πιο παράξενα πράγματα είναι εκεί για μένα,
το ίδιο πράγματα για να φάω και για να δω,
Και πολλές τρομακτικά αξιοθέατα στο εξωτερικό
Μέχρι το πρωινό στη γη του Nod.

Προσπαθώ καθώς μου αρέσει να βρω τον τρόπο,
Δεν μπορώ ποτέ να έρθω με τη μέρα,
Ούτε μπορώ να θυμηθώ απλά και σαφή
Την περίεργη μουσική που ακούω.

Translation made by the user Miley_lovato for Lyricstranslate.com

Η μετάφραση έγινε απο τη χρήστη Miley_lovato για το Lyricstranslate.com
Submitted by Miley_Lovato on Sat, 12/11/2011 - 16:28
Comments