Chinese

Artists who have lyrics in
Artist
dear jane
Zhou Shen
Chen Sisi
Anne and Cavalry
UNIQ
Olivia Ong
Sun Nan
Hu Xia
Daniel Chan Hiu Tung
Hou Dejian
Stephy Tang
熊天平
Fred Cheng
Foolen
C AllStar/Super Girls
Wèiwén Chāo
831
Wenjun Man
Anthony Lun/Guoxiang Li
Jinny Ng
Young Kin
Chou Chuan-huing
Dandelion Trio
Yu Fei Men
Huan Zi
Cheer Chen
Tat Ming Pair
Sailor Moon (OST)
Bi Xia
Pin-Yuan Huang
Shi Xiaorong
Lala Hsu
Popu Lady
Darren
Pets Tseng
Zhao Liying
Wu tiao ren
香香+麥莎樂隊
Okamoto Natsumi
Hins Cheung
Bii
Zhang Baihong
Yolinda Yan
Terence Choi
Jackson Wang
Donnie Chan
Li Xing Liang
Omnipotent Youth Society
Shane Cao
王绎龙
FFC-Acrush
Luo Tianyi
Deric Wan
Jin Zhiwen
Daiqing Tana and Haya
Zhengyu Shiwu
Stella Huang
Toy Story (OST)
Zhang Ziyi
Tracy Wang
Zhang Huamin
Hamtaro (OST)
AGA
Phil Lam
Saara Aalto
Tan Weiwei
SHIN
Higher brothers
筷子兄弟
Energy
Frandé
Eve Ai
Rebbeca
Eason chen
Hello Nico
Hung Pei Yu
Leon Lai
Cai Guo Qing
Da Po Ma Ji
Victor Wong
Luan Tan A Xiang
Vae (Xu Song)
Gongyue
Xie Tian Xiao
Liu Xuean
Tenya Chua
Li Na
Huisheng Yuetuan ECHO
FS(Fuying and Sam)
Zhang Die
IGUBand
William Wei
Shaun 永邦
Juno Mak
Longjing
Pakho Chau
Waa Wei
Nine Chen
Zhang Yusheng
Priscilla Chan

Pages