Αφήνω το σώμα μου (Leave my body)

English

Leave my body

I'm gonna be released
From behind these lines
And I don't care whether I live or die
And I'm losing blood
I'm gonna leave my bones
And I don't want your heart
It leaves me cold
 
I don't want your future
I don't need your past
One grand moment
Is all I ask
 
(Chorus)
I'm gonna leave my body
(Moving up to higher ground)
I'm gonna lose my mind
(History keeps pulling me down)
Said I'm gonna leave my body
(Moving up to higher ground)
I'm gonna lose my mind
(History keeps pulling me, pulling me down)
 
I don't need a husband
Don't need no wife
And don't need the day
I don't need the night
And I don't need the birds
Let them fly away
And I don't want the clouds
They never seem to stay
 
I don't want no future
I don't need no past
One grand moment
Is all I ask
 
I don't want your future
I don't need your past
One grand moment
Is all I ask
 
(Chorus)
 
(Pulling me down)
Pulling me down
(And it's pulling me down)
Pulling me down
(And it's pulling me down)
Pulling me down
(And it's pulling me, pulling me down)
Pulling me, pulling me down
 
(Chorus)
 
Yeah, said I'm gonna leave my body
(Moving up to higher ground)
I'm gonna lose my mind
(History keeps pulling me down)
(Moving up to higher ground)
(History keeps pulling me, pulling me down)
 
Submitted by citruswind on Mon, 14/11/2011 - 00:50
Last edited by Miley_Lovato on Fri, 29/04/2016 - 20:27
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Αφήνω το σώμα μου

Θα απελευθερωθώ
Πίσω από αυτές τις γραμμές
Και δεν με νοιάζει αν θα ζήσω ή πεθάνω
Και χάνω αίμα
Θα αφήσω τα κόκαλά μου
Και δεν θέλω την καρδιά μου
Με αφήνει κρύα
 
Δεν θέλω το μέλλον σου
Δεν χρειάζομαι το παρελθόν σου
Μια μεγάλη στιγμή
Είναι αυτό που ζητάω
 
(Ρεφρέν)
Θα αφήσω το σώμα μου
(Προχωρώ σε ψηλότερο επίπεδο)
Θα χάσω το μυαλό μου
(Η ιστορία με τραβά προς τα κάτω)
Είπα θα αφήσω το σώμα μου
(Προχωρώ σε ψηλότερο επίπεδο)
Θα χάσω το μυαλό μου
(Η ιστορία με τραβά προς τα κάτω)
 
Δεν χρειάζομαι σύζυγο
Δεν χρειάζομαι γυναίκα
Και δεν χρειάζομαι τη μέρα
Δεν χρειάζομαι τη νύχτα
Και δεν χρειάζομαι πουλιά
Ασ' τα να πετάξουν μακριά
Και δεν θέλω τα σύννεφα
Ποτέ δεν μένουν
 
Δεν θέλω το μέλλον σου
Δεν χρειάζομαι το παρελθόν σου
Μια μεγάλη στιγμή
Είναι αυτό που ζητάω
 
Δεν θέλω το μέλλον σου
Δεν χρειάζομαι το παρελθόν σου
Μια μεγάλη στιγμή
Είναι αυτό που ζητάω
 
(Ρεφρέν)
 
(Με τραβάει κάτω)
Με τραβάει κάτω
(Και με τραβάει κάτω)
Με τραβάει κάτω
(Και με τραβάει κάτω)
Με τραβάει κάτω
(Και με τραβάει, τραβάει κάτω)
Με τραβάει, με τραβάει κάτω
 
(Ρεφρέν)
 
Ναι, είπα θα αφήσω το σώμα μου
(Προχωρώ σε ψηλότερο επίπεδο)
Θα χάσω το μυαλό μου
(Η ιστορία με τραβά προς τα κάτω)
(Προχωρώ σε ψηλότερο επίπεδο)
Θα χάσω το μυαλό μου
(Η ιστορία με τραβά, με τραβά προς τα κάτω)
 
Please, press "Thank you" and/or vote if you liked my translation. Do not hesitate to underline my mistakes.

If you want to use my translations for any reason, please, let me know or, at least, give me credits. Thank you!
Submitted by your_hannibal on Fri, 29/04/2016 - 20:36
Comments