Αφημένος έξω στο κρύο (Left Outside Alone)

English

Left Outside Alone

All my life I’ve been waiting
For you to bring a fairytale my way
Been living in a fantasy without meaning
It’s not okay, I don’t feel safe
I don’t feel safe…
 
Left broken empty in despair
Want to breathe, can’t find air
Thought you were sent from up above
But you and me never had love
So much more I have to say
Help me find a way
 
And I wonder if you know
How it really feels
To be left outside alone
When it’s cold out here
Well maybe you should know
Just how it feels
To be left outside alone
To be left outside alone…
 
I tell ya…
All my life I’ve been waiting
For you to bring a fairytale my way
Been living in a fantasy without meaning
It’s not okay, I don’t feel safe
I need to… pray
 
Why do you play me like a game?
Always someone else to blame
Careless, helpless little man
Someday you might understand
There’s not much more to say
But I hope you find a way
 
Still I wonder if you know
How it really feels
To be left outside alone
When it’s cold out here
Well maybe you should know
Just how it feels
To be left outside alone
To be left outside alone
 
I tell ya…
All my life I’ve been waiting
For you to bring a fairytale my way
Been living in a fantasy without meaning
It’s not okay, I don’t feel safe
I need to pray
 
Oh pray
(Heavenly father)
Ohh heavenly father
(Please, save me)
Oh save me
 
And I wonder if you know
How it really feels
To be left outside alone
When it’s cold out here
Well maybe you should know
Just how it feels
To be left outside alone
To be left outside alone
 
All my life I’ve been waiting
For you to bring a fairytale my way
Been living in a fantasy without meaning
It’s not okay, I don’t feel safe
I need to… pray
 
Last edited by Zolos on Tue, 13/09/2016 - 15:44
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Αφημένος έξω στο κρύο

Όλη μου τη ζωή περίμενα εσένα
να φέρεις ένα παραμύθι με τον τρόπο μου
Ζούσα σε μια φαντασία δίχως νόημα
Δεν είναι εντάξει, δεν νιώθω ασφαλής,
δεν νιώθω ασφαλής
 
Έμεινα πληγωμένη άδεια σε απόγνωσα
Θέλω να αναπνεύσω, δε μπορώ να βρώ αέρα
Νόμιζα πώς είχες σταλεί από πάνω ψηλά
Αλλά εσύ κι εγώ ποτέ δεν είχαμε έρωτα
Τόσα πολλά ακόμα που πρέπει να πω
Βόηθα με να βρω έναν τρόπο
 
Και αναρωτιέμαι αν ξέρεις
πώς είναι στ'αλήθεια*
το να είσαι αφημένος έξω μόνος
Όταν κάνει κρύο εδώ έξω
Λοιπόν ίσως θα έπρεπε να ξέρεις
απλά το πώς είναι
να είσαι αφημένος έξω μόνος
να είσαι αφημένος έξω μόνος
 
Σου λέω
Όλη μου τη ζωή περίμενα εσένα
να φέρεις ένα παραμύθι με τον τρόπο μου
Ζούσα σε μια φαντασία δίχως νόημα
Δεν είναι εντάξει, δεν νιώθω ασφαλής,
χρειάζεται να προσευχηθώ
 
Γιατί με παίζεις σαν ένα παιχνίδι;
Πάντα κάποιος άλλος να'χει το φταίξιμο
Απρόσεχτος, αβοήθητος μικρός άντρας
Μία μέρα ίσως καταλάβεις
Δεν υπάρχουν πολλά ακόμα να πω
Αλλά ελπίζω να βρεις έναν τρόπο
 
Ακόμα αναρωτιέμαι αν ξέρεις
πώς είναι στ'αλήθεια*
το να είσαι αφημένος έξω μόνος
Όταν κάνει κρύο εδώ έξω
Λοιπόν ίσως θα έπρεπε να ξέρεις
απλά το πώς είναι
να είσαι αφημένος έξω μόνος
να είσαι αφημένος έξω μόνος
 
Σου λέω
Όλη μου τη ζωή περίμενα εσένα
να φέρεις ένα παραμύθι με τον τρόπο μου
Ζούσα σε μια φαντασία δίχως νόημα
Δεν είναι εντάξει, δεν νιώθω ασφαλής,
χρειάζεται να προσευχηθώ
 
ω, να προσευχηθώ
(Πατέρα των ουρανών)
Ω, Πατέρα των ουρανών
(σε παρακαλώ, σώσε με)
Ω, σώσε με
 
Και αναρωτιέμαι αν ξέρεις
πώς είναι στ'αλήθεια*
το να είσαι αφημένος έξω μόνος
Όταν κάνει κρύο εδώ έξω
Λοιπόν ίσως θα έπρεπε να ξέρεις
απλά το πώς είναι
να είσαι αφημένος έξω μόνος
να είσαι αφημένος έξω μόνος
 
Σου λέω
Όλη μου τη ζωή περίμενα εσένα
να φέρεις ένα παραμύθι με τον τρόπο μου
Ζούσα σε μια φαντασία δίχως νόημα
Δεν είναι εντάξει, δεν νιώθω ασφαλής,
χρειάζεται να προσευχηθώ
 
Submitted by heybittersweet on Sun, 09/12/2012 - 12:42
Author's comments:

* πώς νιώθει στα αλήθεια

Comments