သူမကို ထြက္သြာပါေစ

English

Let Her Go

Lyrics removed on request of copyright owners

Submitter's comments:

Source: passenger.com
Coverd by Milow:

See video
Try to align
Burmese

သူမကို ထြက္သြာပါေစ

လာင္ကြ်မ္းျခင္းရဲ႕အလင္းအားနည္ းသြားတဲ႕ အခါ မွသာ... အလင္း ေရာင္ ကို မင္းေကာင္းစြာ လိုအပ္တယ္
ႏွင္းစက်လာတဲ႕ အခါ မွသာ...ေနကို မင္ းသတိရတယ္
သူမကုိ ထြက္သြားေစတဲ႕အခါမွသာ....သူမကို ခ်စ္တယ္ဆိုတာမင္းသိတယ္

နိမ္က်ေနတယ္လို႕ခံစားသိရွိမွသာ.....ျမင္႕မားေနမွုကိုမင္းသိတယ္
အိမ္ကို သတိရလြမ္းဆြတ္ေနမွသာ......ေလွ်ာက္လမ္းေတြကို မင္းမုန္းတယ္
သူမကို ထြက္သြားေစတဲ႕အခါမွသာ.....သူမကို ခ်စ္တယ္ဆိုတာမင္းသိတယ္

မင္း သူမကို ထြက္သြားေစတယ္

မင္းဖန္ခြက္ရဲ႕ ေအာက္ေျခကို စိုက္ၾကည္႕ေနရင္းပဲ....
မင္းရဲ႕ေနာက္ဆံုးအိပ္မက္ကို ဖန္တီးမယ္႕ေန႕ကို ေမွ်ာ္လင္႕ေနတယ္....
အိပ္မက္ေတြက တျဖည္းျဖည္းသာျဖစ္လာေပမယ္႕ .....အလြန္လွ်င္ျမန္စြာပဲ ထြက္သြားတယ္......

မင္းမ်က္လံုးေတြကို မွိတ္လိုက္တဲ႕အခါ ...သူမကို မင္း ေတြ႕တယ္..
တစ္ရက္ရက္မွာ မင္းနားလည္လာမွာပါ....ဘာေၾကာင္႕
မင္းထိေတြ႕သမွ်တိုင္းက အေသအခ်ာ ပ်က္စီးေသဆံုးရတယ္ဆိုတာ...

လာင္ကြ်မ္းျခင္းရဲ႕အလင္းအားနည္ းသြားတဲ႕ အခါ မွသာ... အလင္း ေရာင္ ကို မင္းေကာင္းစြာ လိုအပ္တယ္
ႏွင္းစက်လာတဲ႕ အခါ မွသာ...ေနကို မင္ းသတိရတယ္
သူမကုိ ထြက္သြားေစတဲ႕အခါမွသာ....သူမကို ခ်စ္တယ္ဆိုတာမင္းသိတယ္

နိမ္က်ေနတယ္လို႕ခံစားသိရွိမွသာ......ျမင္႕မားေနမွုကိုမင္းသိတယ္
အိမ္ကို သတိရလြမ္းဆြတ္ေနမွသာ......ေလွ်ာက္လမ္းေတြကို မင္းမုန္းတယ္
သူမကို ထြက္သြားေစတဲ႕အခါမွသာ.....သူမကို ခ်စ္တယ္ဆိုတာမင္းသိတယ္

အေမွာင္ထဲမွာ မ်က္ႏွာက်က္ကို စုိက္ၾကည္႕ေနရင္းပဲ...
ဟာတာတာခံစားမွုေဟာင္းတစ္ခု ကုိ မင္းႏွလံုးသားမွာခံစားေနရတယ္.
အခ်စ္ကျဖည္းျဖည္းသာျဖစ္လာျပီး ျမန္ျမန္ထြက္ခြာသြားလို႕ပဲ......

မင္းအိပ္ဖို႕လွဲတဲ႕အခါ သူမကို မင္းျမင္ေယာင္တယ္
ဒါေပမယ္႕ ဘယ္ေတာ႕မွ မထိေတြ႕နဲ႕ ..ဘယ္ေတာ႕မွ သိမ္းမထားနဲ႕..
သူမကို မင္းအလြန္ခ်စ္ခဲ႕ျပီး နက္နက္ရွိုင္းရွိုင္း သိခဲ႕ဖူးလို႕ပဲ......

လာင္ကြ်မ္းျခင္းရဲ႕အလင္းအားနည္ းသြားတဲ႕ အခါ မွသာ... အလင္း ေရာင္ကိုေကာင္းစြာ မင္းလိုအပ္လာတယ္
ႏွင္းစက်လာတဲ႕ အခါ မွသာ...ေနကို မင္ းသတိရတယ္
သူမကုိ ထြက္သြားေစတဲ႕အခါမွသာ....သူမကို ခ်စ္တယ္ဆိုတာမင္းသိတယ္

နိမ္က်ေနတယ္လို႕ခံစားသိရွိမွသာ......ျမင္႕မားေနမွုကို မင္းသိတယ္
အိမ္ကို သတိရလြမ္းဆြတ္ေနမွသာ......ေလွ်ာက္လမ္းေတြကို မင္းမုန္းတယ္
သူမကို ထြက္သြားေစတဲ႕အခါမွသာ.....သူမကို ခ်စ္တယ္ဆိုတာမင္းသိတယ္

သူမကို မင္းထြက္သြားေစတယ္....အိုး အိုး အိုး.....အိုး အိုး...
သူမကို မင္းထြက္သြားေစတယ္....အိုး အိုး အိုး.....အိုး အိုး....
ဟုတ္တယ္..သူမကို မင္းထြက္သြားေစတယ္...

ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းရဲ႕ အလင္းအားနည္းသြားတဲ႕အခါမွသာ....အလင္းေရာင္ကို မင္းလိုအပ္လို႕.....
ႏွင္းစက်လာတဲ႕အခါမွသာ ေနကို မင္းသတိရတယ္...
သူမကို ထြက္သြားေစတဲ႕အခါမွသာ သူမကို ခ်စ္တယ္ဆိုတာ မင္း သိတယ္...

နိမ္က်ေနတယ္လို႕ခံစားသိရွိမွသာ......ျမင္႕မားေနမွုကိုမင္းသိတယ္
အိမ္ကို သတိရလြမ္းဆြတ္ေနမွသာ......ေလွ်ာက္လမ္းေတြကို မင္းမုန္းတယ္
သူမကို ထြက္သြားေစတဲ႕အခါမွသာ.....သူမကို ခ်စ္တယ္ဆိုတာမင္းသိတယ္

ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းရဲ႕ အလင္းအားနည္းသြားတဲ႕အခါမွသာ....အလင္းေရာင္ကို မင္းလိုအပ္လို႕.....
ႏွင္းစက်လာတဲ႕အခါမွသာ ေနကို မင္းသတိရတယ္...
သူမကို ထြက္သြားေစတဲ႕အခါမွသာ သူမကို ခ်စ္တယ္ဆိုတာ မင္း သိတယ္...

နိမ္က်ေနတယ္လို႕ခံစားသိရွိမွသာ...ျမင္႕မားေနမွုကိုမင္းသိတယ္
အိမ္ကို သတိရလြမ္းဆြတ္ေနမွသာ......ေလွ်ာက္လမ္းေတြကို မင္းမုန္းတယ္
သူမကို ထြက္သြားေစတဲ႕အခါမွသာ.....သူမကို ခ်စ္တယ္ဆိုတာမင္းသိတယ္

Submitted by moekaungkin on Tue, 27/08/2013 - 11:54
Author's comments:

ဒီသီခ်င္းကို ဘာသာျပန္ျခင္း က ကြ်န္ေတာ္႕ရဲ႕ ပထမ ေျခလွမ္းျဖစ္ပါတယ္...မူရင္းသီခ်င္းရဲ႕ အာေဘာ္ကို ေသြဖီသြားခဲ႕မယ္ဆိုရင္ေတာ႕ ကြ်န္ေတ္ာ႕ အားနည္းခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္....ဘာသာျပန္ျခင္းကို္ေတာ႕ ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ျဖင္႕ အတက္နုိ္င္ဆံုး ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္ေပးထားပါတယ္....

thanked 1 time
UserTime ago
sheitan1 year 1 day
0
Your rating: None
Please help to translate "Let Her Go"
Comments