زندگی اجاره ای (Life For Rent)

Persian translation

زندگی اجاره ای

هرگز جایی رو پیدا نکردم که بتونم اسمشو خونه بذارم
هرگز هم اونقدر نمیمونم که بتونم خونه ای داشته باشم
دوباره عذر می خوام که عاشق نیستم
اما اینطور ها هم نیست که اهمیتی بدم
که قلبت دقیقا میشکنه یا نه
 
این فقط یه فکره یه فکر
 
اما اگر زندگی من اجاره ایه و من یاد نگیرم که بخرمش
خب پس لیاقتم بیشتر از آنچه که دارم نیست
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند
 
همیشه فکر میکردم که
خیلی دوست دارم که کنار دریا زندگی کنم
و تنهایی به دور دنیا سفر کنم
و ساده تر زندگی کنم
نمی دونم چه به روز اون رویا اومد
چون هیچی دیگه باقی نمونده که جلوی منو بگیره
 
این فقط یه فکره یه فکر
 
اما اگر زندگی من اجاره ایه و من یاد نگیرم که بخرمش
خب پس لیاقتم بیشتر از آنچه که دارم نیست
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند
 
اما اگر زندگی من اجاره ایه و من یاد نگیرم که بخرمش
خب پس لیاقتم بیشتر از آنچه که دارم نیست
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند
 
وقتی که قلبم یه سرپناهه و من ازش دست نمیکشم
وقتی که اونقدر از شکست میترسم که حتی امتحان نمیکنم
پس چطور میتونم بگم که زنده ام
 
اما اگر زندگی من اجاره ایه و من یاد نگیرم که بخرمش
خب پس لیاقتم بیشتر از آنچه که دارم نیست
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند
 
اما اگر زندگی من اجاره ایه و من یاد نگیرم که بخرمش
خب پس لیاقتم بیشتر از آنچه که دارم نیست
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند
 
Submitted by leila_persian_girl on Sun, 08/04/2012 - 11:44
Author's comments:

While my heart is a shield and I won't let it down
While I am so afraid to fail so I won't even try
Well how can I say I'm alive

Really how can i say i'm alive? that's a good question! Smile

thanked 9 times
UserTime ago
Ashlyn1 year 14 weeks
mahsa k4 years 39 weeks
Armageddon684 years 48 weeks
mtd4 years 50 weeks
edris10004 years 50 weeks
Guests thanked 4 times
English

Life For Rent

I haven't ever really found a place that I call home
I never stick around quite long enough to make it
I apologize once again I'm not in love
But it's not as if I mind
that your heart ain't exactly breaking
 
It's just a thought, only a thought
 

More

UserPosted ago
mahsa k4 years 39 weeks
4
minuch4 years 50 weeks
1
edris10004 years 50 weeks
5
Comments