زندگی اجاره ای

English

Life For Rent

I haven't ever really found a place that I call home
I never stick around quite long enough to make it
I apologize once again I'm not in love
But it's not as if I mind
that your heart ain't exactly breaking

It's just a thought, only a thought

But if my life is for rent and I don't learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine

I've always thought
that I would love to live by the sea
To travel the world alone
and live more simply
I have no idea what's happened to that dream
Cos there's really nothing left here to stop me

It's just a thought, only a thought

But if my life is for rent and I don't learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine

If my life is for rent and I don't learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine

While my heart is a shield and I won't let it down
While I am so afraid to fail so I won't even try
Well how can I say I'm alive

If my life is for rent and I don't learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine

If my life is for rent and I don't learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine
Cos nothing I have is truly mine
Cos nothing I have is truly mine
Cos nothing I have is truly mine

Video
See video
Try to align
Persian

زندگی اجاره ای

هرگز جایی رو پیدا نکردم که بتونم اسمشو خونه بذارم
هرگز هم اونقدر نمیمونم که بتونم خونه ای داشته باشم
دوباره عذر می خوام که عاشق نیستم
اما اینطور ها هم نیست که اهمیتی بدم
که قلبت دقیقا میشکنه یا نه

این فقط یه فکره یه فکر

اما اگر زندگی من اجاره ایه و من یاد نگیرم که بخرمش
خب پس لیاقتم بیشتر از آنچه که دارم نیست
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند

همیشه فکر میکردم که
خیلی دوست دارم که کنار دریا زندگی کنم
و تنهایی به دور دنیا سفر کنم
و ساده تر زندگی کنم
نمی دونم چه به روز اون رویا اومد
چون هیچی دیگه باقی نمونده که جلوی منو بگیره

این فقط یه فکره یه فکر

اما اگر زندگی من اجاره ایه و من یاد نگیرم که بخرمش
خب پس لیاقتم بیشتر از آنچه که دارم نیست
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند

اما اگر زندگی من اجاره ایه و من یاد نگیرم که بخرمش
خب پس لیاقتم بیشتر از آنچه که دارم نیست
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند

وقتی که قلبم یه سرپناهه و من ازش دست نمیکشم
وقتی که اونقدر از شکست میترسم که حتی امتحان نمیکنم
پس چطور میتونم بگم که زنده ام

اما اگر زندگی من اجاره ایه و من یاد نگیرم که بخرمش
خب پس لیاقتم بیشتر از آنچه که دارم نیست
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند

اما اگر زندگی من اجاره ایه و من یاد نگیرم که بخرمش
خب پس لیاقتم بیشتر از آنچه که دارم نیست
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند
چون هیچ کدوم از چیز هایی که دارم حقیقتا مال من نیستند

Submitted by leila_persian_girl on Sun, 08/04/2012 - 11:44
Author's comments:

While my heart is a shield and I won't let it down
While I am so afraid to fail so I won't even try
Well how can I say I'm alive

Really how can i say i'm alive? that's a good question! Smile

thanked 8 times
UserTime ago
mahsa k2 years 39 weeks
Armageddon682 years 48 weeks
mtd2 years 50 weeks
edris10002 years 50 weeks
Guests thanked 4 times
3.333335
Your rating: None Average: 3.3 (3 votes)
UserPosted ago
mahsa k2 years 39 weeks
4
minuch2 years 50 weeks
1
edris10002 years 50 weeks
5
Comments