Fyrtårn (Lighthouse)

English

Lighthouse

Lightning strikes on the sea
Breaking waves around me
 
Stormy tides and I feel
My ship capsizing
 
Out of sight - saving shore
Ever gone - evermore
 
Ropes untied - rain that pours
The waters rising
 
In devastating times
I keep this hope of mine
Even in the darkest night
 
'cause there is a light
Guiding my way
Keeping me safe when oceans rage
 
There in the sky
Hiding away
Never to die and fade
 
I know that I'll find your
Your lighthouse
Your lighthouse
Your lighthouse
Your lighthouse
Your lighthouse
Your lighthouse
 
Harbours near
No more fear
Wall of clouds disappears
 
So I steer to the pier
In tears - arriving
 
No devastating times
I kept this hope of mine
Even in the darkest night
 
'cause there is a light
Guiding my way
Keeping me safe when oceans rage
 
There in the sky
Hiding away
Never to die and fade
 
I know that I'll find your
Your lighthouse
Your lighthouse
Your lighthouse
Your lighthouse
Your lighthouse
Your lighthouse
 
'cause there is a light
Guiding my way
Keeping me safe when oceans rage
 
There in the sky
Hiding away
Never to die and fade
 
Submitted by BertBrac on Wed, 09/03/2016 - 17:33
Last edited by Miley_Lovato on Wed, 11/05/2016 - 06:29
Submitter's comments:

Composers and lyricists: Andreas Grass and Nikola Paryla

videoem: 
Align paragraphs
Norwegian translation

Fyrtårn

Lyn slår ned på havet
Slående bølger rundt meg
 
Stormende tidevann og jeg føler
Mitt skip kantrer
 
Ute av syn - reddende kyst
For alltid borte - for alltid
 
Tau ubundet - regn som pøser
Vannet stiger
 
I ødeleggende tider
Jeg beholder håpet mitt
Selv i den mørkeste natt
 
For det er et lys
Guider min vei
Holder meg trygg når havene raser
 
Der i himmelen
Gjemt bort
Aldri dø eller falme
 
Jeg vet jeg vil finne ditt
Ditt fyrtårn
Ditt fyrtårn
Ditt fyrtårn
Ditt fyrtårn
Ditt fyrtårn
Ditt fyrtårn
 
Havner er nær
Ikke mer frykt
Vegger av skyer forsvinner
 
Så jeg styrer mot bryggen
I tårer - ankommer
 
I ødeleggende tider
Jeg beholder håpet mitt
Selv i den mørkeste natt
 
For det er et lys
Guider min vei
Holder meg trygg når havene raser
 
Der i himmelen
Gjemt bort
Aldri dø eller falme
 
Du vet jeg vil finne ditt
Ditt fyrtårn
Ditt fyrtårn
Ditt fyrtårn
Ditt fyrtårn
Ditt fyrtårn
Ditt fyrtårn
 
For det er et lys
Guider min vei
Holder meg trygg når havene raser
 
Der i himmelen
Gjemt bort
Aldri dø eller falme
 
Submitted by And122 on Thu, 03/11/2016 - 11:14
Added in reply to request by laylania
Comments