Литијум (Lithium)

English

Lithium

Lithium, don't want to lock me up inside
Lithium, don't want to forget how it feels without...
Lithium, I want to stay in love with my sorrow
Oh, but God, I want to let it go

Come to bed, don't make me sleep alone
Couldn't hide the emptiness, you let it show
Never wanted it to be so cold
Just didn't drink enough to say you love me

I can't hold on to me,
Wonder what's wrong with me

Lithium, don't want to lock me up inside
Lithium, don't want to forget how it feels without...
Lithium, I want to stay in love with my sorrow

Don't want to let it lay me down this time
Drown my will to fly
Here in the darkness I know myself
Can't break free until I let it go
Let me go

Darling, I forgive you after all
Anything is better than to be alone
And in the end I guess I had to fall
Always find my place among the ashes

I can't hold on to me,
Wonder what's wrong with me

Lithium, don't want to lock me up inside
Lithium, don't want to forget how it feels without...
Lithium, ...stay in love with my sorrow
I'm gonna let it go

Submitted by Illudia on Mon, 31/05/2010 - 18:53
Last edited by Sciera on Thu, 26/09/2013 - 20:11
See video
Try to align
Serbian translation

Литијум

Литијум, не желим да ме закључаш унутра**
Литијум, не желим да заборавим како је без тога...
Литијум, желим да останем заљубљена у своју тугу
Ох, Боже, желим да то оставим***

Дођи у постељу, не дај да спавам сама
не могу прикрити празнину, ти си дао да се она покаже
Никад нисам желела да то буде тако хладно
Само нисам попила довољно да би рекала да ме волиш

Не могу то задржати за себе,
Питам се шта је то наопако са мном

Литијум, не желим да ме закључаш унутра
Литијум, не желим да заборавим како је без тога (литијума)...
Литијум, желим да останем заљубљена у своју тугу

Не желим да ме то сроза* овог пута
Да спута моју вољу да узме маха
Овде у тами познајем себе
Не могу се ослободити све док то не оставим
Пусти ме****

Душо, опраштам ти после свега (што је било)
Све је боље од самоће
И на крају претпостављам да сам морала пасти
Увек проналазим своје место у пепелу

Не могу то задржати за себе,
Питам се шта је то наопако са мном

Литијум, не желим да ме закључаш унутра
Литијум, не желим да заборавим како је без тога...
Литијум, ... остани заљубљен у моју тугу
Оставићу то...

Submitted by Guest on Sun, 29/04/2012 - 17:50
Author's comments:

Litium is one of the drugs used by persons who suffer from bipolar disorder (manic depression)
Литијум је један од лекова који се преписује особама које пате од маничне депресије (биполарни поремећај)

*сроза - спусти - обезвреди, разочара, обесхрабри
** унутар мене
*** да то оставим - да остави литијум, наркотик тј. лек, да престане да га пије. (to stop consuming it)
**** или ослободи ме

thanked 13 times
UserTime ago
serafima3 years 41 weeks
Guests thanked 12 times
Comments