Gud, jag lyfter upp ditt namn högt (Lord I lift Your Name on High)

English

Lord I lift Your Name on High

Lord, I lift Your name on high;
Lord, I love to sing Your praises;
I'm so glad You're in my life;
I'm so glad You came to save us.
You came from Heaven to earth;
To show the way,
From the earth to the cross,
My debt to pay,
From the cross to the grave,
From the grave to the sky;
Lord, I lift Your name on high!

Submitted by laurah on Tue, 02/12/2008 - 15:19
Try to align
Swedish translation

Gud, jag lyfter upp ditt namn högt

Gud, jag lyfter upp ditt namn högt
Gud, jag älskar att sjunga dina lovord
Jag är så glad att du finns i mitt liv
Jag är så glad att du kom för att rädda oss
Du kom från himlen till jorden
För att visa oss vägen
Från jorden till korset
Min skuld att be
Från korset till graven
Från graven till skyn
Gud, jag lyfter upp ditt namn högt

Gud, jag lyfter upp ditt namn högt
Gud, jag älskar att sjunga dina lovord
Jag är så glad att du finns i mitt liv
Jag är så glad att du kom för att rädda oss
Du kom från himlen till jorden
För att visa oss vägen
Från jorden till korset
Min skuld att be
Från korset till graven
Från graven till skyn
Gud, jag lyfter upp ditt namn högt

Submitted by jolle93h on Sun, 13/11/2011 - 18:04
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Comments