Ama Namin lyrics

Filipino/Tagalog

Ama Namin

AMA namin
Nasa Langit
Sambahin ang Pangalan Mo
Mapasama po kami sa kaharian MO
Sundin po ang Kalooban Mo dito sa Lupa Katulad ng sa Langit
Bigyan Mo po kami ng aming kakainin sa araw araw
At patawarin Mo po kami sa aming mga pagkakasala
katulad po ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin
At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat masasama.
Amen
 
Transliteration submitted by beautiful men16 on Sat, 12/11/2016 - 07:32
Submitter's comments:
dasalin ng may paggalang sa Diyos AMa hindi katulad ng nkasanayan na walang paggalang na ang kahalintulad ay pag uutos sa ating Diyos. sa sumasalangit ka,,,,,,,ang AMa ay kailanman ay hindi bumaba sa lupa bakit sumasalangit ....salitang alanganin o pagdududa wala sa langit...(batay sa opininyong pilipino a pagunawa sa tagalog) sambahin ang ngalan mo ... Pangalan mapasaamin ang kaharian mo ....take over? bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw araw... pag uutos.. patawarin mo kami sa aming mga sala....kondisyon? at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso...pag uutos at iadya mo kami sa lahat ng masama ... kaya sa bawat dasal ng ama namin ay walang pakiramdam ng paggalang,,, nakikiusap tayo sa Diyos Ama at hindi naguutos .. sundin ang loob mo... dito sa lupa para ng sa langit

Ama namin, sumasalangit Ka.
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian mo
Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit.

Bigyan Mo kami ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama
Amen.

Submitted by SilentRebel83 on Tue, 29/01/2013 - 23:20

 

Comments