Rena Strober - Lost in Thoughts All Alone (Dutch translation)

English

Lost in Thoughts All Alone

You are the ocean's gray waves, destined to seek
Life beyond the shore just out of reach
Yet the waters ever change, flowing like time
The path is yours to climb
 
In the white light, a hand reaches through
A double-edged blade cuts your heart in two
Waking dreams fade away,
Embrace the brand-new day
Sing with me a song of birthrights and love
The light scatters to the sky above
Dawn breaks through the gloom, white as a bone
Lost in thoughts all alone
 
You are the ocean's gray waves, destined to seek
Life beyond the shore just out of reach
Yet the waters ever change, flowing like time
The path is yours to climb
 
Embrace the dark you call a home,
Gaze upon an empty, white throne
A legacy of lies,
A familiar disguise
Sing with me a song of conquest and fate
The black pillar cracks beneath its weight
Night breaks through the day, hard as a stone
Lost in thoughts all alone
 
The path you walk on belongs to destiny, just let it flow
All of your joy and your pain will fall like the tide, let it flow
 
Life is not just filled with happiness, nor sorrow
Even the thorn in your heart, in time it may become a rose
 
A burdened heart sinks into the ground
A veil falls away without a sound
Not day nor night, wrong nor right
For truth and peace you fight
 
Sing with me a song of silence and blood
The rain falls, but can't wash away the mud
Within my ancient heart dwells madness and pride
Can no one hear my cry
 
You are the ocean's gray waves, destined to seek
Life beyond the shore, just out of reach
Yet the waters ever change, flowing like time
The path is yours to climb
 
You are the ocean's gray waves
 
Submitted by helplz on Wed, 06/04/2016 - 02:21
Align paragraphs
Dutch translation

Helemaal alleen in gedachten verzonken

Als de grauwe golven van de oceaan / ben jij voorbestemd om, ver van de kust net buiten bereik, het leven te zoeken / Maar de wateren, wegstromend als de tijd, veranderen steeds / Voor jou ligt het pad om te beklimmen
 
In het witte licht wordt een hand uitgereikt / Een tweesnijdend lemmet snijdt je hart in twee / Dagdromen vervagen / Grijp de gloednieuwe dag aan / Zing met mij een lied over geboorterecht en liefde / Het licht spat weg naar het zwerk / De dageraad breekt door de nevel, wit als gebeente / Helemaal alleen in gedachten verzonken
 
Als de grauwe golven van de oceaan / ben jij voorbestemd om, ver van de kust net buiten bereik, het leven te zoeken / Maar de wateren, wegstromend als de tijd, veranderen steeds / Voor jou ligt het pad om te beklimmen
 
Grijp de duisternis aan die jij als huis noemt / Kijk naar een lege, witte troon
Een erfenis van leugens
Een bekende verhulling
Zing met mij een lied van verovering en lot / De zwarte zuil barst onder z'n gewicht / De nacht doorbreekt de dag, hard als steen / Helemaal alleen in gedachten verzonken
 
Het pad waar jij langs gaat behoort het noodlot toe, laat het gaan / Al jouw vreugden en leed zullen als het getij wegvloeien, laat het gaan
 
Het leven is noch slechts van geluk vervuld, noch van treurnis / Zelfs de doorn in je hart zal mettertijd tot een roos uitbotten
 
Een bezwaard hart zinkt ter aarde
Een sluier valt geluidloos weg
Dag noch nacht, onrecht noch recht
Maar voor waarheid en vrede vecht je
 
Zing met mij een lied van stilte en bloed
De regenval kan het slijk niet wegspoelen
Waanzin en trots toeven in mijn oude hart / Kan niemand mijn kreet horen?
 
Als de grauwe golven van de oceaan / ben jij voorbestemd om, ver van de kust net buiten bereik, het leven te zoeken / Maar de wateren, wegstromend als de tijd, veranderen steeds / Voor jou ligt het pad om te beklimmen
 
Jij bent de grauwe golven van de oceaan
 
Please alert me when spelling, print or other inconsistencies are spotted. When spotting them myself I tend to lapse into a *#@%* mood!
Submitted by azucarinho on Wed, 06/04/2016 - 06:56
More translations of "Lost in Thoughts All Alone"
English → Dutch - azucarinho
Please help to translate "Lost in Thoughts All Alone"
Comments