Pag-ibig ng aking buhay (love of my life)

English

love of my life

Love of my life
you've hurt me
you've broken my heart
and now you leave me

Love of my life
can't you see
bring it back bring it back
don't take it away from me
because you don't know
what it means to me

Love of my life
don't leave me
you've taken my heart
you now desert me

Love of my life
can't you see
bring it back bring it back
don't take it away from me
because you don't know
what it means to me

You will remember
when this is blown over
and everything's all by the way
when I grow older
I will be there at your side to remind you
how I still love you
I still love you

Back hurry back
please bring it back home to me
because you don't know
what it means to me

Love of my life
love of my life

Try to align
Tagalog translation

Pag-ibig ng aking buhay

Pag-ibig ng aking buhay
sinaktan mo ako
sinaktan mo ang puso ko
at ngayon ay iniwan mo

Pag-ibig ng aking buhay
hindi mo ba nakikita
ibalik mo, ibalik mo
wag mo itong kunin sa akin
dahil hindi mo alam
kung gaano ito kahalaga sa akin

Pag-ibig ng aking buhay
wag mo akong iwan
kinuha mo ang puso ko
at ngayo'y iniwan mo ako

Pag-ibig ng aking buhay
hindi mo ba nakikita
ibalik mo, ibalik mo
wag mo itong kunin sa akin
dahil hindi mo alam
kung gaano ito kahalaga sa akin

Maalala mo
pag ito'y tapos na
at lahat ay ayos na
sa aking pagtanda
ako'y nasa iyong tabi upang ipaalala sa iyo
kung paanong mahal pa rin kita
mahal pa rin kita

Magmadali kang bumalik
pakiusap, iuwi mo ito sa akin
dahil hindi mo alam
kung gaano ito kahalga sa akin

Pag-ibig ng aking buhay
pag-ibig ng aking buhay

Submitted by mystarfish13 on Sat, 06/02/2010 - 06:48
More translations of "love of my life"
English → Tagalog - mystarfish13
Comments