Kwento ng Pag-ibig (Love Story)

English

Love Story

We were both young when I first saw you.
I close my eyes and the flashback starts:
I'm standing there on a balcony in summer air.

See the lights, see the party, the ball gowns.
See you make your way through the crowd
And say hello; little did I know

That you were Romeo; you were throwing pebbles,
And my daddy said, "Stay away from Juliet."
And I was crying on the staircase,
Begging you, 'Please, don't go.'

And I said,
"Romeo, take me somewhere we can be alone.
I'll be waiting; all there's left to do is run.
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story - baby just say 'Yes.'

So I sneak out to the garden to see you.
We keep quiet 'cause we're dead if they knew.
So close your eyes; escape this town for a little while.
'Cause you were Romeo, I was a scarlet letter,
And my daddy said "Stay away from Juliet,"
But you were everything to me; I was begging you, 'Please, don't go,'

And I said,
"Romeo, take me somewhere we can be alone.
I'll be waiting; all there's left to do is run.
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story - baby just say 'Yes.'

Romeo save me - they're tryin' to tell me how to feel;
This love is difficult, but it's real.
Don't be afraid; we'll make it out of this mess.
It's a love story - baby just say "Yes".

Oh.

I got tired of waiting,
Wondering if you were ever comin' around.
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town,

And I said,
"Romeo save me - I've been feeling so alone.
I keep waiting for you but you never come.
Is this in thy head? I don't know what to think-"
He knelt to the ground and pulled out a ring and said,

"Marry me, Juliet - you'll never have to be alone.
I love you and that's all I really know.
I talked to your dad - go pick out a white dress;
It's a love story - baby just say 'Yes.'"

Oh, oh.

Cause ce were both young when I first saw you...

See video
Try to align
Filipino translation

Kwento ng Pag-ibig

Tayo'y bata pa nung una tayong nagkita
Pinikit ko aking mga mata at mga alalay nagbalik
ako ay nakaupo
sa balkonahe noong isang summer

Nakita ko ang mga ilaw, nakita ko ang selebrasyon, mga magagarang damit
Nakita kitang dumaraan sa maraming tao
and nagsabing "Hello"

Ngunit hindi ko alam
na ikaw pala'y si Romeo, ika'y nagtatapon ng mga munting bato
at sabi ni ama "layuan mo si Juliet"
at ako'y umiyak sa may hagdanan
ako'y sumasamo sa'yo, wag kang umalis
at sabi ko

Romeo dalhin mo ako kung saan tayo'y makapag-isa
Ako'y maghihintay, ang kailangan lang ay tumakbo
Ikaw ang prinsipe at ako ang prinsesa
ito'y kwento ng pag-ibig

baby, pumayag ka lang

Kaya ako'y tumakas sa may harden para makita ka
tayo'y tahimik lang dahil tayo'y lagot pag nalaman nila
kaya ipikit ang yong mata
Umalis tayo sa bayang ito nang panandalian lang

Oh oh

Kase ikaw si Romeo, at ako'y isang liham ng pag-ibig
at ang sabi ni ama "Layuan mo si Juliet"
pero ikaw ang lahat sa akin
ako'y sumasamo sa'yo, wag kang umalis
At sabi ko

Romeo dalhin mo ako kung saan tayo'y makapag-isa
Ako'y maghihintay, ang kailangan lang ay tumakbo
Ikaw ang prinsipe at ako ang prinsesa
ito'y kwento ng pag-ibig

baby, pumayag ka lang

Romeo, iligtas mo ako
Sinasabi nila kung ano ang dapat kong maramdaman
Ang pag-ibig na ito'y mahirap pero ito nama'y totoo
Wag kang matakot, malalampasan din natin to
ito'y kwento ng pag-ibig

baby, pumayag ka lang

Oh oh

Ako'y napagod sa paghihintay
nagtataka kung darating ka pa kaya
ang tiwala ko sayo'y unti-unti ng nawawala
nang nakita kita sa labas ng bayan

At sabi ko
Romeo, iligtas mo ako
Pakiramdam ko'y ako'y nag-iisa
hinintay kita pero di ka dumating
kathang isip lang ba ito
hindi ko alam kung ano ang iisipin
Siya'y lumuhod at humugot ng singsing

at sabi nya
Pakasalan mo ako Juliet, di ka na mag-iisa pa
mahal kita at yun lang ang tangi kong alam
Kinausap ko ang iyong ama
Pumili ka na ng puting damit
Ito'y isang kweno ng pag-ibig

baby, pumayag ka lang

Oh oh oh

Oh oh oh oh

tayo'y bata pa nung una tayong nagkita

Submitted by xei2k on Tue, 11/01/2011 - 07:58
Author's comments:

i had always adored the lyrics ever since I first heard it. It's a pleasure translating this one. ^^

thanked 10 times
Guests thanked 10 times
Comments