Älskar sättet du ljuger på del II (Love the way you lie Part II)

English

Love the way you lie Part II

On the first page of our story
The future seemed so bright
Then this thing turned out so evil
I don’t know why I’m still surprised
Even angels have their wicked schemes
And you take that to new extremes
But you’ll always be my hero
Even though you’ve lost your mind
 
(Chorus)
Just gonna stand there and watch me burn
But that’s all right
Because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that’s all right
Because I love the way you lie
I love the way you lie
Ohh, I love the way you lie
 
Now there’s gravel in our voices
Glass is shattered from the fight
In this tug of war, you’ll always win
Even when I’m right
‘Cause you feed me fables from your hand
With violent words and empty threats
And it’s sick that all these battles
Are what keeps me satisfied
 
(Chorus)
 
So maybe I’m a masochist
I try to run but I don’t wanna ever leave
Till the walls are goin’ up
In smoke with all our memories
 
This morning, you wake
A sunray hits your face
Smeared makeup as we lay
In the wake of destruction
Hush baby, speak softly
Tell me I’ll be sorry
That you pushed me
Into the coffee table last night
So I can push you off me
 
Try and touch me
So I can scream at you not to touch me
Run out the room
And I’ll follow you like a lost puppy
Baby, without you, I’m nothing
I’m so lost, hug me
Then tell me how ugly I am
But that you’ll always love me
Then after that, shove me
In the aftermath of the
Destructive path that we’re on
Two psychopaths but we know that
No matter how many knives we put
In each other’s backs
That we’ll have each other’s backs
’Cause we’re that lucky
 
Together, we move mountains
Let’s not make mountains out of molehills
You hit me twice, yeah, but who’s countin’?
I may have hit you three times
I’m startin’ to lose count
But together, we’ll live forever
We found the youth fountain
Our love is crazy, we’re nuts
But I refused counsellin’
This house is too huge
If you move out I’ll burn
All two thousand square feet of it to the ground
Ain’t shit you can do about it
With you I’m in my fuckin’ mind
Without you, I’m out it
 
(Chorus)
 
I love the way you lie
 
Submitted by ILMYMIK on Mon, 08/11/2010 - 15:26
videoem: 
Align paragraphs
Swedish translation

Älskar sättet du ljuger på del II

På den första sidan av vår berättelse
Såg framtiden så ljus ut
Sen blev den här saken så elak
Jag vet inte varför jag fortfarande är förvånad
Även änglar har elaka komplotter
Och du tar det till nya höjder
Men du kommer alltid vara min hjälte
Även fast du har tappat förståndet
 
(Refräng)
Bara stå där och se mig brinna
Men det är lugnt
För jag gillar sättet det gör ont på
Bara stå där och hör mig gråta
Men det är lugnt
För jag älskar sättet du ljuger på
Jag älskar sättet du ljuger på
Ohh, jag älskar sättet du ljuger på
 
Nu är det grus i våra röster
Glas har krossats under slagsmålet
Den här dragkampen vinner du alltid
Även när jag har rätt
För när du matar mig med fabler från din hand
Med våldsamma ord och tomma hot
Och det är sjukt hur alla dessa kamper
Är det som tillfredsställer mig
 
(Refräng)
 
Så jag kanske är en masochist
Jag försöker springa men jag vill aldrig någonsin fara
Väggarna går upp
I rök med alla våra minnen
 
Den här morgonen vaknar du
En solstråle träffar ditt ansikte
Utsmetat smink när vi ligger
I förstörelsens kölvatten
Hysch raring, prata mjukt
Säg att jag ska förlåta dig
För att du knuffade mig
In i soffbordet förra kvällen
Så att jag kan knuffa av dig
 
Försök ta på mig
Så att jag kan skrika Rör mig inte
Spring ut från rummet
Och jag följer efter dig som en borttappad hundvalp
Raring, utan dig är jag inget
Jag är borttappad, krama mig
Säg mig sen hur ful jag är
Men att du alltid kommer att älska mig
Efter det ska du skyffla mig
Ner i följderna av
Den destruktiva stigen vi går på
Två psykopater men vi vet att
Oavsett hur många knivar vi kör in
I varandras ryggar
Kommer vi alltid finnas för varandra
För vi är så lyckliga
 
Tillsammans flyttar vi berg
Vi gör inga berg av mullvadshögar
Du slår mig två gånger, ja, men vem räknar?
Jag må ha slagit dig tre gånger
Jag har tappat räkningen
Men tillsammans ska vi leva tillsammans
Vi hittade ungdomens källa
Vår kärlek är galen, vi är galna
Men jag vägrade tillråda
Det här huset är för stort
Flyttar du så bränner jag ner
Alla 186 kvadratmeter till grunden
Du kan inte göra ett skit
Med dig är jag i åtanke
Utan dig är jag utom det
 
(Refräng)
 
Jag älskar sättet du ljuger på
 
Submitted by simonsko on Fri, 15/04/2011 - 19:01
Added in reply to request by koll
Comments