دنیای دیوونه (Mad World)

Persian translation

دنیای دیوونه

اطراف من چهره های آشنا هستند
محیط های خسته و کوفته .چهره های خسته و کوفته
درخشش و از قبل اماده شدن برای مسابقه روزانه
جایی نرفتن جایی نرفتن
اشکهای انها داره لیوانهای انها را پر می کند
چیزی نگفتن چیزی نگفتن
سر مرا پنهان کن. من می خوام در غم و اندوه غرق بشم
فردایی نیست فردایی نیست
 
من اینو مسخره دیدم. من اینو غم دیدم
خوابی که در آن دیدم دارم می میرم بهترین خوابی بوده که تا حالا دیدم
من می دونم سخته اینو به تو بگم. من می دونم سخته تا اینو لمس کنم.
وقتیکه مردم دارن دور یه دایره می دوند این خیلی خیلی مضحکه دنیای دیوونه.دنیای دیوونه.دنیای دیوونه
بچه ها منتظر روزهایی هستند که در آن روزها احساس خوبی دارند
تولدت مبارک. تولدت مبارک
و من اینو حس می کنم که هر بچه ای باید بنشیند و گوش بدهد. بنشیند و گوش بدهد
 
من مدرسه می رفتم و اون موقع من خیلی عصبی بودم
هیچ کس منو نمی شناخت.هیچ کس منو نمی شناخت
سلام معلم به من بگو درسم چیه؟
مستقیم به من زل بزنید.مستقیم به من زل بزنید
 
من اینو مسخره دیدم. من اینو غم دیدم
خوابی که در آن دیدم دارم می میرم بهترین خوابی بوده که تا حالا دیدم
من می دونم سخته اینو به تو بگم. من می دونم سخته تا اینو لمس کنم
وقتیکه مردم دارن دور یه دایره می دوند این خیلی خیلی مضحکه دنیای دیوونه دنیای دیوونه.دنیای دیوونه .
 
Submitted by Guest on Thu, 09/08/2012 - 15:56
thanked 2 times
UserTime ago
Armageddon684 years 32 weeks
Guests thanked 1 time
English

Mad World

All around me are familiar faces,
worn out places, worn out faces.
Bright and early for the daily races,
Going nowhere, going nowhere.
 
Their tears are filling up their glasses,
no expression, no expression.
Hide my head I wanna drown my sorrow,
 

More

More translations of "Mad World"
English → Persian - Guest
Comments