Precious (Mahiwaga)

Filipino

Mahiwaga

Mahiwaga ang buhay ng tao
Ang bukas ay di natin piho
At manalig lagi sana tayo
Ang diyos ang pagasa ng mundo

Pag-ibig sa ating kapwa tao
At laging magmahalan tayo
Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng
Bawat Kaluluwa

Pag-ibig sa ating kapwa tao
At laging magmahalan tayo
Yan ang lunas at ligaya at pag asa
Ng bawat kaluluwa
Yan ang hiwaga ng buhay ng tao

Submitted by hariboneagle927 on Fri, 28/12/2012 - 12:44
See video
Try to align
English translation

Precious

How precious is life
Tomorrow is uncertain
We should put faith in Him
That God is the hope of the world

Love to our fellowmen
Wish that we always love one another
It is the cure, joy and hope of
Every soul

Love to our fellowmen
Wish that we always love one another
It is the cure, joy and hope of
Every soul
That is the essence of our precious lives.

Submitted by hariboneagle927 on Fri, 28/12/2012 - 12:44
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Comments