Македонская девочка/ Makedonskaq devochka [ Makedonsko Devojče (Македонско девојче) ]

Macedonian

Makedonsko Devojče (Македонско девојче)

Македонско девојче,
китка шарена,
во градина набрана
дар подарена,
 
Дали има н' овој бели свет
поубаво девојче од Македонче?
Нема, нема не ќе се роди
поубаво девојче од Македонче.
 
Нема ѕвезди полични
од твоите очи,
да се ноќе на небо,
ден ќе раздени.
 
Дали има н' овој бели свет
поубаво девојче од Македонче?
Нема, нема не ќе се роди
поубаво девојче од Македонче.
 
Кога коси расплети
како коприна
лична е, и полична,
од самовила.
 
Дали има н' овој бели свет
поубаво девојче од Македонче?
Нема, нема не ќе се роди
поубаво девојче од Македонче.
 
Кога песна запее
славеј натпее,
кога оро заигра
срце разигра.
 

Makedonsko devojče
kitka šarena
vo gradina nabrana
dar podarena

dali ima na ovoj beli svet
poubavo devojče od makedonče
nema nema i ne kje se rodi
poubavo devojče od makedonče

nema dzvezdi polični
od tvoite oči
da se nokje na nebo
den kje razdeni

dali ima na ovoj beli svet
poubavo devojče od makedonče
nema nema i ne kje se rodi
poubavo devojče od makedonče

Koga kosi raspleti
kako koprina
lična e i polična
od samovila

dali ima na ovoj beli svet
poubavo devojče od makedonče
nema nema i ne kje se rodi
poubavo devojče od makedonče

Koga pesna zapee
slavej natpee
koga oro zaigra
srce razigra

Submitted by Guest on Mon, 05/12/2011 - 14:18
Submitted by filip_translator on Mon, 27/09/2010 - 10:54
Last edited by CherryCrush on Wed, 27/04/2016 - 21:46
See video
Align paragraphs
Russian translation

Македонская девочка/ Makedonskaq devochka

Versions: #1#2
Македонская девочка
цветок пестрий
в саду собранная
дар даренная
 
Не знаю если ест на свете
лучшей девочке чем македонской
нету, нету, не рожденна еще
лучшей девочке чем македонской
 
Нету звезд красивее
чем твои глаза
если там на небо ночью
они разсвет принесут
 
Не знаю если ест на свете
лучшей девочке чем македонской
нету, нету, не рожденна еще
лучшей девочке чем македонской
 
Когда волоси расплетет
они как шелковие
отлична она и повиднее
чем самодива
 
Не знаю если ест на свете
лучшей девочке чем македонской
нету, нету, не рожденна еще
лучшей девочке чем македонской
 
Когда песня запоет
пташку надпоет,
кога сиграет хоровод
сердцо разиграет
 
Submitted by ILMYMIK on Wed, 28/03/2012 - 18:32
thanked 3 times
UserTime ago
barsiscev3 years 35 weeks
Guest4 years 9 weeks
Guests thanked 1 time
Comments