Mask (Maska)

Czech

Maska

Přijdeš se smát,
přijdeš si hrát,
ke všem se tváříš jako bys měl rád,
masku máš! Příjemnou! Pro všechny neviditelnou!
 
Falešnej smích, a v očích hřích na rtech jen rádoby fakt,
co nás všechny zmát!
Přestaň lhát, do očí pravdě se dívat nestíháš!
 
Sundej masku svou!
tak co jsi zač?
Vím není to lehké, poznat svou tvář!
Zkus to i když víš, že úspěch klesá níž,
a s ní příběh snů je blíž,
Sundej masku svou!
Ty ji máš...
 
Přestaň se smát,
přestaň si hrát,
ke všem se tvářit jako bys měl rád,
masku máš! Příšernou! Tak napodobitelnou!
 
Zkoušíš to zas a v očích pláč,
tohle není už krása, kterou poznals rád.
Pravda vítězí, pak svědomí ti radost utopí!
 
Sundej masku svou!
tak co jsi zač?
Vím není to lehké, poznat svou tvář!
Zkus to i když víš, že úspěch klesá níž
a s ní příběh snů je blíž,
Sundej masku svou! Tak co jsi zač!
běž nekonečnou tmou! Poznat svou tvář!
Věř a přijde den s tím správným pocitem, tak neboj se a zařvi sám:
"Sundám masku svou!
To jsem já!"
..to jsem, jsem to já...to jsem, jsem to já....to jsem, jsem to já......TO! JSEM! JÁ! JÁ!!!!
 
Sundej masku svou!
běž nekonečnou tmou,
zařvi: to jsem jááááá.....
 
Zkus to, vím že úspěch klesá níž,
a s ní příběh snů je blíž a blíž!
Přijde den s tím správným pocitem,
no tak co jsi zač? ukaž pravou tvář!
Pravda vítězí a sám to víš,
a s ní příběh snů je blíž a blíž,
zařvi: to jsem já!
 
Sundej masku svou!
tak co jsi zač?
Vím není to lehké, poznat svou tvář!
Zkus to i když víš, že úspěch klesá níž
a s ní příběh snů je blíž,
Sundej masku svou! Tak co jsi zač!
běž nekonečnou tmou! Poznat svou tvář!
Věř a přijde den s tím správným pocitem,tak neboj se a zařvi sám:
"Sundám masku svou!
To jsem já!"
 
Submitted by purplelunacy on Sun, 01/08/2010 - 22:34
Align paragraphs
English translation

Mask

You come here to have a laugh,
you come here to play,
pretending you like everyone,
wearing a mask! A likable one! Invisible for everyone!
 
False laugh, sin in the eyes, on your lips a wannabe fact,
yes it confused us all!
Stop lying, you can't get to look the truth in the eyes!
 
Take off your mask!
what are you all about?
I know it's not easy, to face your own face!
Try, even though you know that success level drops lower,
and having it on, the dream story is closer,
Take off your mask!
You have it on...
 
Stop laughing,
stop playing,
pretending you like everyone,
you have a mask! A horrible one! So imitateable!
 
You're trying that again, tears in your eyes,
this is no longer the beauty you once liked to know.
The truth wins, then your joy will drawn in conscience!
 
Take off your mask!
what are you all about?
I know it's not easy, to face your own face!
Try, even though you know that success level drops lower,
and having it on, the dream story is closer,
Take off your mask! What are you all about!
run through the endless darkness! Face your face!
Believe and there will come a day with the right feeling, so don't fear and shout on your own:
"I take off my mask!
This is me!"
..that's me, this is me...that's me, this is me....that's me, this is me......THAT! IS! ME! ME!!!!
 
Take off your mask!
run through the endless darkness,
shout out: this is meeeeeee.....
 
Try, even though you know that success level drops lower,
and having it on, the dream story is closer,
Believe and there will come a day with the right feeling,
So what are you all about? Show your true face!
The truth wins and you know it,
with it, the dream story gets closer and closer
Shout out: this is me !
 
Take off your mask!
what are you all about?
Try, even though you know that success level drops lower,
and having it on, the dream story is closer,
Believe and there will come a day with the right feeling,
Take off your mask! What are you all about?
 
run through the endless darkness! Face your face!
Believe and there will come a day with the right feeling, so don't fear and shout on your own:
"I take off my mask!
This is me!"
 
Submitted by Fio on Tue, 03/08/2010 - 18:47
Added in reply to request by purplelunacy
More translations of "Maska"
Czech → English - Fio
4
Please help to translate "Maska"
Ewa Farna: Top 6
Comments