رنگ مهتاب

Turkish

Mehtabın Rengi

Mehtabın Rengi

Silinmezi izler hala dün gibi
Kadehim senle dolu aynı İstanbul rengi
Alıştım dediğim yokluğun buz gibi
İçimde hatıralar eski şarkılar gibi

Şimdi boğazın kayıp bir kenarında
Elimde bir kadeh ve içinde gençliğim

Vurdukça en dibe kendini buldum
Ayıldıkça senden daha sarhoştum
Koskoca bir ömrü tükettim seninle
Ve sen hiç olmadın mehtabın renginde (aslında içimde)

Video
See video
Try to align
Persian

رنگ مهتاب

رنگ مهتاب

اثر ها پاک نمی شوند و انگار دیروز بود
جام شرابم پر از توست به رنگ استانبول
نبود تو، که فکر می کردم بهش عادت کردم، مثل یخ هست
خاطرات درونم مثل آهنگهای قدیمیه
و حالا تو یه گوشه دور افتاده تنگه بسفر
جام شرابی تو دستامه و جونی ام درونشه
هرچه بیشتر نوشیدم خودمو بیشتر فهمیدم
و وقتی به خودم اومدم بیشتر از تو سرخوش بودم
یه عمر طولانی رو با تو سر کردم
و تو هیچ وقت به رنگ مهتاب نبودی
و تو هیچ وقت درونم نبودی

Submitted by mirzaee on Sat, 28/04/2012 - 21:42
0
Your rating: None
More translations of "Mehtabın Rengi"
Turkish → Persian - mirzaee
0
Please help to translate "Mehtabın Rengi"
Comments