Mile after Mile (Mil etter Mil)

Norwegian

Mil etter Mil

Hvil deg nå, du er sliten
Hvil din kropp før din kraft ebber ut
Vann pipler inn i dine sko
Du vandrer i regnet

Mil etter mil etter mil
etter mil etter mil etter mil

Søk mot meg, hvis du lengter
Rett ditt sinn mot et annet sted
Kom hit hvor jeg er, hvor solen er nær
Du må ikke gå

Mil etter mil etter mil
etter mil etter mil etter mil

Og det er langt å gå
Det er lengselen som driver deg
Mot et lys som du kan se men ikke jeg
Tenk deg om nå
Hvor farer du hen
Du har vandret alt for lenge

Mil etter mil etter mil
etter mil etter mil etter mil

Tenk deg om nå
Hvor farer du hen
Du har vandret alt for lenge

Mil etter mil etter mil
etter mil etter mil etter mil
etter mil etter mil etter mil
etter mil etter mil etter mil

Submitted by Hvitveis on Sun, 10/06/2012 - 00:45
See video
Try to align
English translation

Mile after Mile

Rest now, you are tired
Rest your body before your power let's out
Water floats into you shoes
You walks in the rain

Mile after Mile after Mile
after Mile after Mile after Mile

Search for me, if you long
straight your mind to another place
Come here where i am, where the sun is close
You must not go

Mile after Mile after Mile
after Mile after Mile after Mile

and it is long (distance) to walk
It is the longing that push you
To a light that u can see but i dont
Think now
Where you going
You have wander to far

Mile after Mile after Mile
after Mile after Mile after Mile

Think now
Where you going
You have wander to far

Mile after Mile after Mile
after Mile after Mile after Mile
after Mile after Mile after Mile
after Mile after Mile after Mile

Submitted by Hvitveis on Sun, 10/06/2012 - 00:54
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Comments