На милион мили разстояние (A Million Miles Away)

English

A Million Miles Away

Here we lay face to face once again
Silence cuts like a knife as we pretend.
And I'm wondering who will be the first to say what we both know
We're just holding on to "could have been"s and we should be letting go.
 
[Chorus:]
It feels like you're a million miles away as you're lying here with me tonight.
I can't even find the words to say I can find a way to make it right.
And we both know that the story's ending,
We play the part but we're just pretending and I can't hide the tears
'cause even though you're here,
It feels like you're a million miles away.
 
Was it me, or was it you that broke away?
For what we were is like a season love is change
And every time I think about it, it tears me up inside.
Like the rivers of emotion but I got no more tears to cry.
 
[Chorus:]
 
[Music Plays:]
 
[Bridge]
 
We can try to talk it over but we walked that road before,
While our song is playing its last note,
We both know for sure that it's time to close that door.
 
[Chorus:]
 
Submitted by Miley_Lovato on Tue, 22/11/2011 - 20:21
Align paragraphs
Bulgarian translation

На милион мили разстояние

Ето, отново лежим един до друг
Тишината ни прорязва като нож, докато се преструваме
И се чудя кой ще бъде първият, който ще изрече онова, което и двамата знаем,
Че сме се хванали za това "какво можеше да бъде" и че трябва да продължим.
 
[Припев:]
Чувствам се, сякаш си на милион мили разстояние, докато лежиш тук, до мен, тази вечер.
Дори не мога да намеря думите, с които да кажа, че мога да намеря начин да оправя нещата.
И двамата знаем как тази история приключва.
Играем ролите си, но просто се преструваме, а аз не мога да скрия сълзите си,
Защото въпреки че си тук,
Се чувствам така, сякаш си на милион мили разстояние.
 
Аз ли бях, или беше ти този, който се отдели?
Това, което бяхме, беше като сезон, любовта е промяна
И всеки път, в който се замисля за това, то ме разкъсва вътрешно.
Като реките от емоции, но вече нямам сълзи, които да изплача.
 
[Припев:]
 
Може да се опитаме да го обсъдим, но вече сме минали от тук,
Докато последната нота от песента ни свири,
И двамата знаем със сигурност, че е време да затворим тази врата.
 
[Припев:]
 
Thank you very much for your time reading my translation! I would be more than happy to hear your comments and suggestions for the improvement of my translations.

This is a translation, made by CherryCrush for LyricsTranslate.com, and therefore is protected by the copyright law. Republishing it in other websites and media, including youtube, is not allowed, without the permission of the author. In case you want to use my translations, please, write me a message, otherwise I'll ask for them to be removed. Generally, I have no problems, as long as you cite me as the author and notify me about your decision to use my translations.
Submitted by CherryCrush on Thu, 24/04/2014 - 18:48
Comments