Kasia Kowalska - Modlitwa Esmeraldy (English translation)

Polish

Modlitwa Esmeraldy

Czy mnie słyszysz najłaskawsza?
Czy jesteś, powiedz mi...
Czy w dobroci swej wysłuchasz, co w mym sercu tkwi?
Może myślisz, Ty nędzarko, jak do mnie mówić śmiesz...
Widzę Twoją twarz i myślę, że nędzarką byłaś też
 
Boże nędzarzom chleb co dzień daj
Daj tkwiącym w piekle po śmierci choć raj
Boże łazarzom nadzieję daj, bo:
Gdy Ty zawiedziesz, to zbawi ich kto?
 
O nic nie proszę, któż o to dba,
Gdy wokół tak wielu biedniejszych, niż ja?
Boże, swym dzieciom nadzieję daj, bo:
Gdy Ty zawiedziesz, to zbawi ich kto?
 
Czemu jednych tak obdarzasz
Dla drugich nie masz nic?
W tych nielicznych zaś wybrańcach
Strach budzi widok nieszczęsnych ludzi
 
Boże, nędzarzom cień wiary dać chciej
Tym, co pytają, o sens męki swej
Choć ofiarami wyroków są złych
Choć to wyrzutki, nie rzucaj ich
 
Tym, którzy są na dnie
Nadzieję daj, bo:
Gdy Ty zawiedziesz
To zbawi ich kto?
 
Submitted by Zarina01 on Sat, 09/09/2017 - 01:59
Align paragraphs
English translation

Esmeralda's Prayer

Can you hear me, the most gracious?
Are you there, tell me...
In your kindness, will you listen what resides in my heart?
Maybe you think: you pauper, how dare you speak to me...
I see your face and and I think that you were a pauper too
 
God, give bread to the paupers every day
Give paradise to those who are stuck in hell at least after death
God, give hope to the poor 'cause
If you fail, who will save them?
 
I don't ask for anything, who cares about this,
When there are so many people poorer than me around?
God, give your children hope 'cause
If you fail, who will save them?
 
Why for some you are so generous,
For others you have nothing?
And in those few chosen ones
The sight of luckless people arouses fear
 
God, please want to give a bit of hope to the paupers
To those who ask about the meaning of their ordeal
Though they are the victims of bad verdicts
Though they are the outcasts, don't cast them
 
To those you are at the bottom
Give hope 'cause
If you fail,
Who will save them?
 
Submitted by marta90 on Fri, 29/09/2017 - 17:25
Added in reply to request by Zarina01
Kasia Kowalska: Top 3
See also
Comments