عزاداران (Mourners)

Persian translation

عزاداران

درختان نزار در رخت هاي عزا
به پيري سنگها
عزاداران عشق(عشقي كه در اينجا
(خورشيد بوده و تركشان كرده
هيچوقت ناله و شيونشان ساكت نخواهد شد
 
آه آخر چند بار ماه در اين درياچه هاي سياه
(چشم هاي ما)
باز تابيد؟
شايد به همين خاطر است كه هنوز مي توانيم شيون مردگان
عاشقان مرده) را بشنويم)
 
آه آنها(خودمان!) خيلي پيرند و اندوه بي پاياني را تحمل مي كنند
فلاكتي دير پا
و زيبايي تلخ و باستاني
 
آنها كه دشت را با رنج درون سينه شان و لذت فرساينده مي پيمايند
(تا خورشيد را پيدا كنند دوباره)
آوخ!!كه سودايشان بيهوده است!
همانا كه آنها (زنده) دفن شده اند و جاودانه مرده اند!!
آه آنها(خودمان!) خيلي پيرند و اندوه بي پاياني را تحمل مي كنند
فلاكتي دير پا
و زيبايي تلخ و دهشتناك....
 
Submitted by mehdi sabzian on Tue, 05/06/2012 - 07:56
thanked 18 times
UserTime ago
moaref2 years 25 weeks
Guests thanked 17 times
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
English

Mourners

More translations of "Mourners"
English → Persian - mehdi sabzian
5
UserPosted ago
moaref2 years 25 weeks
5
Comments
moaref     September 27th, 2014
5