Mulan (OST) - Chén sī | 沉思 [Reflection Putonghua/Chinese Mandarin]

Chinese

Chén sī | 沉思 [Reflection Putonghua/Chinese Mandarin]

看看我
不是爹娘身旁的乖女兒
難成溫順新娘
我不願
為出嫁裝模作樣
 
可若是
違背家族禮教三從四德
定會使全家心傷
 
那是誰家姑娘
在凝眸 將我望
為何我的影子是那麼陌生
 
無論怎麼裝扮
無法將真心藏
何時才能見到我 用真心歌唱
何時才能見到我 用真心歌唱
 
Submitted by Beroch on Fri, 13/10/2017 - 07:53
Thanks!

 

Comments