قلب من شکسته است (My Heart Is Broken)

Persian translation

قلب من شکسته است

Versions: #1#2
من تا پایان دنیا تحمّل خواهم کرد
جدایی از تو را
 
من دور می زنم تا با درد مواجه شوم
من چشمانم را می بندم و رانده می شود
از این ترس که من نمی توانم راهی برای درمان روحم پیدا کنم
و من باید تا آخر دنیا جدایی از تو را تحمّل کنم
 
قلب من شکسته است
راحت بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان از بند غم و اندوه
و یا از قلب من
 
من نمی توانم اینگونه به زندگی ادامه دهم
و من نمی توانم از راهی را که آمده ام،برگردم
از این ترس خجالت می کشم که نمی توانم راهی برای درمان روحم پیدا کنم
و من باید تا آخر دنیا جدایی از تو را تحمّل کنم
بدون تو نیمه جانم
 
قلب من شکسته است
آرام بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان
 
خودت را تغییر بده_ چشمانت را به روشنایی بگشا
 
بدرود بگو،بدرود
 
قلب من شکسته است
مرا آزاد کن، من نمی توانم ایستادگی کنم
به ما برسان
قلب من شکسته است
آرام بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان
قلب من شکسته است
آرام بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان از بند غم و اندوه
 
Submitted by Tahmineh.Evanescence on Wed, 15/02/2012 - 18:58
thanked 23 times
UserTime ago
senzanima3 years 50 weeks
edris10004 years 36 weeks
Guests thanked 21 times
English

My Heart Is Broken

Please help to translate "My Heart Is Broken"
UserPosted ago
minuch4 years 21 weeks
1
edris10004 years 36 weeks
5
Comments
saeid7     July 9th, 2012

ممنون از ترجمه