Срцево мое ќе продолжи

English

My Heart Will Go On

Every night in my dreams
I see you, I feel you
That is how I know you, go on

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you, go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're one

Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

You're here, there's nothing I fear
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

See video
Try to align
Macedonian

Срцево мое ќе продолжи

Секоја ноќ во моите сништа,
те гледам и те чуствувам јас
и така знам дека продолжуваш.

Далеку преку далечината
и просторот меѓу нас,
дојде и покажа дека продолжуваш.

Блиску или далеку каде и да си
верувам дека срцето не запрело.
Уште еднаш отвораш врата
и тука си, во срцево мое,
а тоа, не запира.

Љубовта ќе нè допре еднаш
и ќе трае засекогаш,
никогаш не пуштајќи нè додека да станеме едно.

Љубов беше кога те љубев
Во едно вистинско време кога бев крај тебе,
Во животов мој никогаш не ќе престанеме.

Блиску или далеку каде и да си
верувам дека срцето не запрело.
Уште еднаш отвораш врата
и тука си, во срцево мое,
а тоа не запира.

Има љубов која никогаш не избледува,
а ти си тука и сиот страв исчезнува
и знам дека срцето мое не ќе запре.
Засекогаш ќе останеме вака,
ти на сигурно место во срцево мое,
а тоа никогаш не ќе запре.

Submitted by BojanTheGreat on Sun, 11/09/2011 - 12:33
Last edited by BojanTheGreat on Sat, 14/09/2013 - 20:14
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
0
Your rating: None
Please help to translate "My Heart Will Go On"
Comments