Most comforting (Najprzytulniej)

Polish

Najprzytulniej

Najprzytulniej tam, gdzie już nie ma nas
Miejsca, które skrył pod skrzydłami czas
To co było trwa, nikt nam nie zabierze wspomnień
Tamto słońce ma - o wiele większą moc
Nasz ulubiony brzeg, kolana zdarte wciąż
Rodzice krzyczą dość
Pora do domu, jest już chłodniej
Ognisko płoszy ciemność, cisza w sercach gra
Wpatrzeni tacy mali w ten ogromny świat

Wracamy z dalekiej drogi do swoich starych przytulnych miejsc
Idealnych i niewzruszonych dni poukrywanych w pamięci mgle

A z czterech świata stron przywoziliśmy wiatr
Walizki pełne snów, od śniegu bielszy piach
I klika mądrych prawd i szczęścia nieuchwytny zapach
Lecz gdzie są tamte dni, kiedy mierzyliśmy mniej
Jak forteca był nasz dom, my się bawiliśmy w nie
Wojna dalej toczy się, lecz to już chyba nie zabawa
Pędzący pociąg - nie usłyszy mego stop
Mała dziewczynka pełna gigantycznych trosk

Wracamy z dalekiej drogi do swoich starych przytulnych miejsc
Idealnych i niewzruszonych dni poukrywanych w pamięci mgle

Takie chwile kiedy zamykamy oczy i wracamy do tych dni jeszcze raz
Subtelny uśmiech i cichuteńki płacz
Najprzytulniej jest mi tam, gdzie nikt nie zdąży
Nie odnajdzie drogi nikt oprócz nas

Wracamy z dalekiej drogi do swoich starych przytulnych miejsc
Idealnych i niewzruszonych dni poukrywanych w pamięci mgle

Submitted by purplelunacy on Sat, 22/10/2011 - 09:55
See video
Try to align
English translation

Most comforting

It's most comforting there, where we no longer exist
Places, which hid under the wings of time
That which was keeps going, no one will take away our memories
That sun has - much greater power
Our favourite shore, knees worn in time
Parents yelling enough
Time to go home, it's cold already
The bonfire scares the night, silence plays in our hearts
We're so small gazing upon this vast world

We come back from a long journey to our old cozy spots
Perfect, and unshaken days buried in the mist of memories

And from the four corners of the earth we brought the wind
Luggage full of dreams, sand whiter than snow
A few wise truths and the elusive scent of happiness
But where are those days when we measured less
When the fortress was our home, which we played in
The war goes on, but it's probably no longer a game
(Like a) speeding train - you wont hear my stop
(Like a) little girl full of giant concerns

We come back from a long journey to our old cozy spots
Perfect, and unshaken days buried in the mist of memories

In these moments when I close my eyes and go back to the days once more
With a subtle smile and silent cry
It's most comforting there for me, where no one will make it
No other will find besides us

We come back from a long journey to our old cozy spots
Perfect, and unshaken days buried in the mist of memories

Submitted by nestea on Mon, 20/08/2012 - 09:22
thanked 9 times
UserTime ago
Alsyv38 weeks 3 days
Slovakia1 year 23 weeks
rickyramirez10003 years 14 weeks
Guests thanked 6 times
More translations of "Najprzytulniej"
Polish → English - nestea
Comments